SKJEBNEMØTE: I ettermiddag møter Clas Brede Bråthen Skiforbundet i et drøftelsesmøte som er første steg på veien til oppsigelse. Foto: Annika Byrde
SKJEBNEMØTE: I ettermiddag møter Clas Brede Bråthen Skiforbundet i et drøftelsesmøte som er første steg på veien til oppsigelse. Foto: Annika Byrde
Analyse

Derfor blir ikke Skiforbundet kvitt Bråthen på dagen

Skiforbundet (NSF) vil i dag fortelle Clas Brede Bråthen at de ønsker å si han opp. Men de blir neppe kvitt han med det første.

I det lenge planlagte drøftelsesmøtet i ettermiddag kommer Skiforbundets advokater å presentere en ganske omfattende rapport der de legger fram sine argumenter for å starte en oppsigelse av Bråthen.

Deler av disse påstandene om hoppsjefens «uakseptable adferd» har den siste uka vært omtalt i VG.

En tidlig versjon av den rapporten ble lekket til avisen, noe som har skapt sterke reaksjoner hos Bråthen selv.

Et drøftelsesmøte er formelt sett første steg mot en oppsigelse av en ansatt. Arbeidsgiver er der forpliktet til å legge fram dokumentasjon på hvorfor de ønsker å gå til oppsigelse. Og arbeidstakeren har selvsagt sine juridiske rettigheter til å imøtekomme dette.

Bråthen om lekket dokument: – Ekstremt ubehagelig

Det spesielle med Bråthen-saken er at deler av saken allerede er prosedert i media. Sett utenfra er det også svært lett å se at Skiforbundet er dypt splittet i synet på sportssjefen i hopp.

Men bildet er nyansert.

Bråthens støttespillere har ingen reell makt til å kreve at han skal bli i jobben. Hans «fiender» sitter med den formelle makten.

Derfor er det alvorlig for Bråthen hvis mange nok av hans motstandere nå mobiliserer for å få han ut.

I Bråthen-leiren er de spente på hva rapporten vil inneholde av påstander mot ham. Hoppsjefens advokater har i snart et år etterlyst konkrete hendelser og episoder rundt sin klient. For i deres øyne har ikke Skiforbundet foreløpig kommet opp med noen hendelser som er alvorlige nok til å ha et sterkt nok juridisk oppsigelsesgrunnlag.

Det store spørsmålet er uansett hva som kommer til å skje i etterkant av møtet? Og hvilke konsekvenser en oppsigelse vil få?

1. Skiforbundet sier Bråthen opp med umiddelbar virkning. Det betyr likevel ikke at han forsvinner på dagen. For det første har en arbeidstaker krav på å stå i stillingen så lenge saken er under behandling. Og det framstår i dag utenkelig at Bråthen-siden vil godta en oppsigelse uten å få den prøvd ut i retten.

Dessuten er Skiforbundet allerede stevnet for retten.

I verste fall vil man da kunne oppleve to ulike rettssaker det kommende med to steile aktører som nekter å gi seg.

2. Skiforbundet kan si han opp, og la han gå oppsigelsestiden ut. I praksis vil det omtrent sammenfalle med lengden på kontrakten han har i dag. Dette framstår heller ikke som veldig sannsynlig. Fordi da vil saken og bråket ligge der som et bakteppe gjennom hele sesongen.

Dette ønsker nok verken NSF eller Bråthen av hensyn til utøverne og deres OL-forberedelser.

3. Drøftelsesmøtet kan paradoksalt nok være et steg inn til nye reelle forhandlinger om en ny jobb, og en annen rolle for Bråthen. Det har vært diskutert på advokatnivå tidligere. Men dette er første gangen Bråthen møter sine ledere ansikt til ansikt siden TV 2 avslørte bråket den 17.august.

TV 2 vet at begge parter har et håp om at man kan bli enige om et kompromiss.

Utfordringen er at de har så ulik virkelighetsoppfatning at det i dag virker uoverkommelig.

Skiforbundet hevder de for to uker siden tilbød Bråthen jobb som landslagssjef. Men Bråthen mener dette ikke var et reellt grunnlag for forhandling, fordi han følte forhandlingene bare skulle skje på NSFs premisser.

Skal man lykkes med slike forhandlinger må nok Skiforbundet være villige til «å gi» Bråthen noe mer enn ved forrige korsvei. Dessuten må Bråthen nok Bråthen svelge den kamelen det vil være at ledelsen i NSF skal lede ansettelsen av den nye øverste administrative lederen i hopp.

4. Hvis partene blir enige om et kompromiss. Vil konflikten roe seg helt?

Det er slett ikke sikkert at Bråthen, Stöckl, eller alle andre involverte parter kan, eller vil fortsette etter alt bråket som har vært. Det har vært steile fronter, og mye vondt blod mellom gamle venner og kolleger siden den 17.august.

Kløftene som skal tettes er dype. Svært dype.

Så om Bråthen fortsetter kan det bety at andre vil gi seg.

Det kan også tenkes at Bråthen tar en ny stilling for å skape ro. For så å finne seg noe nytt å gjøre etter sesongen. Og i samme dragsuget kan fort Alexander Stöckl og andre ressurspersoner forsvinne.

Uansett utfall av dette første møtet er det nesten umulig å se for seg en vinner.

Uansett om du heier på Bråthen, eller Skiforbundet.

Relatert