KRAV: Redd Barna kommer med krav til den nye regjeringen. Illustrasjonsfoto.
KRAV: Redd Barna kommer med krav til den nye regjeringen. Illustrasjonsfoto. Foto: Berit Roald / NTB
Mening

– Gi lærerne mulighet til å forhindre vold og overgrep

Alle barn har rett til å være trygge og beskyttet mot vold og overgrep. Likevel opplever altfor mange barn i Norge at denne rettigheten brytes.

Redd Barna ber den nye regjeringen om en storsatsing i skoler og barnehager for å forebygge og avdekke vold og overgrep.

Barn vet ikke hva det er

Ett av tjue barn har opplevd seksuelle overgrep fra en voksen, og ett av fem barn har opplevd en form for fysisk vold hjemme. Halvparten har aldri fortalt det til noen. En grunn til at barn ikke forteller, er at de ikke vet hva det er. Mange vet ikke at det er ulovlig, eller hvordan de kan få hjelp.

Barn må få denne kunnskapen fra trygge voksne som vet hvordan de skal snakke om det, og hvordan de skal følge opp om de blir bekymret.

Et av tjue barn har opplevd seksuelle overgrep fra en voksen
Thale Skybak, seksjonsleder for Norgesprogrammet i Redd Barna

Styrk kompetansen

Redd Barna mener derfor det viktigste en ny regjering må gjøre for å forebygge, avdekke og stoppe vold og overgrep mot barn er: Styrk kompetansen om seksualitet, vold og seksuelle overgrep hos ansatte i skoler og barnehager. De voksne der møter barn hver dag, og har en unik mulighet og et ansvar for å forebygge og oppdage vold og overgrep.

Mange lærere er usikre

Våre undersøkelser viser at mange lærere er usikre på hva de skal gjøre når de er bekymret for et barn, og de føler at de ikke har fått god nok opplæring. Det er i praksis tilfeldig om skoler og barnehager tar opp dette temaet, og det varierer fra kommune til kommune. Det er for dårlig – det kan ikke være opp til ildsjeler og tilfeldigheter om barn møter voksne med kunnskap om vold og overgrep.

Vi trenger en storsatsing

Tidligere regjeringer har kommet med mange fagre ord, mens det barna trenger er en reell satsing. Redd Barna ber vår nye regjering om å:

  • Sette i verk et nasjonalt kompetanseløft om seksualitet, vold og seksuelle overgrep for ansatte i skoler og barnehager. Et slikt løft må inkludere nettrelaterte overgrep mot barn.
  • Styrke seksualitetsundervisningen og gi kunnskap om vold og overgrep til alle barn i barnehage og skolen.
  • Sikre at lærerutdanningen gir kompetanse til å gi helhetlig seksualitetsundervisning, som også omfatter vold og overgrep.
  • Øke voksentettheten i barnehager og skoler, og styrke skolehelsetjenesten.

Ingen tid å miste

Vold og overgrep mot barn har enorme konsekvenser for barna, og for samfunnet. Det er vi voksne, storsamfunnet og ikke minst politikerne som må sørge for å gi barn den beskyttelsen de har rett på – det krever en storsatsing.

Vi har ingen tid å miste. Vi forventer at en ny regjering tar dette ansvaret på alvor.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

Relatert