Norsk jordmorforbund mener jordmødre må være høyt prioritert for å få en tredje vaksdinedose.,
Norsk jordmorforbund mener jordmødre må være høyt prioritert for å få en tredje vaksdinedose.,
Mening

«Jordmødre må beskyttes»

Det bør være rimelig at vi gjør alt vi kan for å hindre at gravide blir smittet under pandemien.

FHI jobber nå med å gjennomgå kunnskapsgrunnlaget for vurdering av en tredje vaksinedose, mens regjeringen i dag foreløpig har konkludert at de nå vil gi ekstra koronadose til de eldste. Det betyr at kun utsatte grupper i befolkningen bør ta en tredje dose.

Pandemien er ikke over

I vår dialog med FHI og Helsedirektoratet ønsker vi å få en avklaring om jordmødre og annet helsepersonell også bør tilbys en tredje dose.

Pandemien er ikke over før den er over globalt. Israel så en kraftig nedgang av fullvaksinerte innlagte da de begynte med en tredjedose. I Norge har foreløpig 168 fullvaksinerte blitt så syke at de måtte legges inn, ifølge FHIs ukerapport.

Vi er fortsatt i en ekstraordinær situasjon med behov for en rekke justeringer i vårt helsevesen for å beskytte både pasienter og helsepersonell mot covid-smitte. Det betyr også økt fokus på global vaksinering.

Kan smitte til nyfødte

Flertallet av gravide kvinner med koronasmitte får mild sykdom. For noen gravide fører koronaviruset til alvorlig sykdom som krever intensivbehandling i andre halvdel av svangerskapet.

Alvorlig sykdom hos gravide forekommer spesielt hvis kvinnen har andre risikofaktorer under svangerskapet. Mor kan også overføre smitte til nyfødt. Dette skjer heldigvis sjelden.

Forskning viser at disse barna ikke har økt risiko for sykelighet. Når det oppstår risiko for prematur fødsel på grunn av koronainfeksjon under graviditet, øker også faren for komplikasjoner under og etter fødselen.

Det bør være rimelig at vi gjør alt vi kan for å hindre at gravide blir smittet under pandemien.

Høy smitterisiko og prekær jordmormangel


Jordmormangel har ført til stengte fødeavdelinger under pandemien. Helsepersonell utsetter seg for høy risiko for smitte. Jordmødre arbeider nærmere pasienten enn én meter, og møter svært mange pasienter daglig.

Nøkkelpersonell må vaksineres raskt. Tall fra både Kina og Italia viser at omkring 20 prosent av helsepersonellet som har vært eksponert for viruset, blir smittet.

Samtidig har vi nå en prekær jordmormangel. Flere fødeavdelinger har måttet stenge fødetilbudet på grunn av syke jordmødre og jordmødre i karantene. Ukentlig får vi rapportert om store bemanningsutfordringer og høye sykemeldingstall hos jordmødrene ved landets store fødeklinikker. Jordmorforbundet NSF har vært tydelige på, og fått gjennomslag for hos helseminister Bent Høie, at jordmødre må prioriteres for vaksine.

Vurderinger knyttet til om en tredje dose kan redusere faren for å smitte våre pasienter og sikre god ivaretagelse av den enkelte helsearbeider, også med tanke på eventuelle bivirkninger, vil være avgjørende for oss. Vi er fortløpende i dialog med helsemyndighetene, våre jordmødre og sykepleiere. Helt siden utbruddet traff Norge, har Jordmorforbundet og NSF jobbet for å ivareta medlemmenes helse og sikkerhet, og bidratt i mange krevende faglige spørsmål.

Tidlig i utbruddet krevde vi bedre informasjon fra helsemyndighetene og bedre tilgang på nødvendig smittevernutstyr.

Jordmødre og sykepleiere ber nå om tredje vaksinedose så fort en eventuell anbefaling foreligger.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

Relatert