Erna Solberg og Jonas Gahr Støre kjemper for å være Norges statsminister de neste fire årene. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Erna Solberg og Jonas Gahr Støre kjemper for å være Norges statsminister de neste fire årene. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Analyse

Støre fire mandater unna «kaosflertall»

På TV 2s ferske partibarometer stjeler de borgerlige sju mandater fra venstresiden. Dermed skiller bare fire mandater før Støre må ha hjelp fra både Rødt og Mdg for å danne regjering.

Høyre går mest frem på dagens måling fra Kantar. Erna og gjengen klatrer 2,3 prosentpoeng til 21,5 prosent. Det er partiets beste måling siden mai. Samtidig styrker Venstre posisjonen noe, mens KrF tipper tilbake over sperregrensen.

Dermed forsvinner sju mandater over fra rød til blå side, og med 73 mandater totalt gjør de borgerlige sin beste måling på lang tid. Venstresidens flertall er redusert til 96 mandater.

– Med begge sentrumspartiene over sperregrensen er mye av potensialet tatt ut for de borgerlige, sier TV 2s valganalytiker Terje Sørensen.

Han påpeker at de borgerliges store problem er en betydelig lekkasje av velgere fra Høyre til Arbeiderpartiet.

– Så lenge dette ikke endrer seg, virker den røde ledelsen fortsatt solid, sier Sørensen.

Ikke at det gjør Jonas Gahr Støres regjeringshodepine noe mindre. På denne målingen er nemlig Støres foretrukne regjeringsgrunnlag, bestående av Ap, Sp og SV, skrumpet inn til 79 mandater.

Støre må dermed søke støtte fra enten Rødt (8) eller Mdg (9) for å danne flertall. Skulle Ap/SV/Sp-konstellasjonen miste 4 mandater til må Støre ha støtte fra begge partier til venstre for seg.

– For Støre blir alt mye lettere hvis to eller tre av partiene som kjemper mot sperregrensen faller under, sier Sørensen.

Dette gjelder selv om Rødt og Mdg skulle være blant partiene som får mindre enn 4,0 prosent.

Og for Rødt rykker plutselig sperregrensen nærmere på denne målingen, partiet faller hele 2,4 prosentpoeng, fra 7,2 til 4,8 prosent.

På venstresiden er Arbeiderpartiet vinnere på denne målingen med en liten fremgang på 0,8 prosentpoeng. Samtidig justerer SV litt ned fra rekordmålingen på 10,2 prosent sist søndag.

Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet rykker tilbake til start. Foto: Sveinung Kyte / TV 2
Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet rykker tilbake til start. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Senterpartiet tilbake til start
Med 11,0 prosent ligger Senterpartiet bare marginalt over resultatet på 10,3 fra 2017. Men målt i mandater er partiet allerede rykket helt tilbake til start på denne målingen.

Partiet har 19 mandater på det utgående stortinget - og har 19 mandater på denne målingen.

Fortsatt mange velgere på vandring
Når Rødt i dag svekkes markant, skyldes det først og fremst at tilgangen på tidligere Arbeiderpartivelgere har avtatt. Samtidig svikter støtten blant velgere som ikke stemte i 2017, men som tidligere i valgampen har sagt at de vil stemme Rødt. Som vi har advart mot tidligere er ikke dette en uventet utvikling. Såkalt "aktiviserte velgere" er ofte mer troløse enn andre velgergrupper.

Arbeiderpartiet opplever nå økende lojalitet. To av tre tidligere velgere vil stemme på partiet igjen. Samtidig lekker partiet fortsatt mange velgere til MDG og SV, mens lekkasjen til Rødt som nevnt er gått kraftig ned. Partiet henter 32 000 flere velgere fra Høyre enn de gir tilbake.

Høyre går frem, blant annet på grunn av litt høyere lojalitet blant velgere fra 2017. Samtidig er partiet i ferd med å stanse lekkasjen til Senterpartiet. Men Høyre lekker en del til Venstre. Dermed er tidligere høyrevelgere en viktig bidragsyter i kampen om å holde Venstre over sperregrensen.

Frp går litt tilbake. Det skyldes i hovedsak økt lekkasje til Arbeiderpartiet og Høyre. Statistisk er det ikke overraskende at partiet går litt tilbake etter tre strake målinger med fremgang.

Kjell Ingolf Ropstad har fått bedre drag på andre partiers velgere. Foto: Frode Sunde / TV 2
Kjell Ingolf Ropstad har fått bedre drag på andre partiers velgere. Foto: Frode Sunde / TV 2

Kristelig Folkeparti er altså tilbake over sperregrensen for første gang siden valgkampes innledende fase. Etter at partiet de siste målingene knapt har hentet velgere fra andre partier er situasjonen i bedring nå. På denne målilngen henter partiet 27 000 fra andre partier.

Mdg henter denne gangen hele 28 000 velgere fra Arbeiderpartiet. Det er det høyeste tallet siden FNs klimarapport ble publisert. Samtidig lekker partiet mange velgere til Rødt og SV, men mottar omtrent like mange tilbake.

Senterpartiet opplever at bare seks av ti velgere fra 2017 fortsatt holder fast ved partiet. Samtidig er partiet nå svært store blant velgere som ikke stemte sist. Akkurat som Rødt skal Sp være oppmerksomme på at dette er en troløs velgergruppe som ikke alltid ender opp med å avlegge stemme.

SV lekker fortsatt mange velgere til sine venner på venstresiden (Mdg og Rødt), men mottar omtrent like mange velgerer tilbake. Fra Arbeiderpartiet henter SV nesten 70 000 og gir 17 000 tilbake.

Venstre har denne gangen en lojalitet på 53 prosent. TIl Venstre å være er dette et av de beste lojalitetstallene så langt. 53 prosent av dem som stemte å partiet i 2017 vil altså stemme på dem igjen. De henter 46 000 velgere fra andre stortingspartier, mest i fra Høyre. Det virker nå som partiet har litt å gå på i forhold til sperregrensen.

Andre
Andregruppen øker til 4,8 prosent på denne målingen.

Målingen er tatt opp av Kantar for TV 2 i perioden 25.8 til 31.8 med 1200 spurte. Statistisk feilmargin ligger mellom +/-1,4 og +/-2,8 poeng.

Fikk du med deg dette øyeblikket under partilederdebatten i går?

Nyhetsklipp - innenriks

– En drøy påstand du kommer med der

Relatert