Analyse

Jubelmåling for to partier

Rødt og SV har til sammen doblet sin oppslutning siden forrige valg. Det viser TV 2s siste partibarometer. På motsatt fløy går Frp klart frem.

Med 10,2 prosent noterer SV i dag sitt beste resultat på TV 2s partibarometer siden høsten 2005. Samtidig beveger Rødt seg på skyhøye nivåer. Samlet sier 17,4 prosent av de som har en mening at de vil stemme på de to rødeste partiene. Det er med god margin en dobling siden forrige stortingsvalg.

Både Rødt og SV opplevde markant fremgang på målingene straks etter forrige stortingsvalg. Så har partiene fått et nytt oppsving gjennom sommeren og den første delen av årets valgkamp.

Samlet har partiene økt sin oppslutning siden valget i 2017 fra 8,4 til 17,4 prosent.

Kampen om flertallet
Både Ap og Sp går litt frem på barometeret, som er utarbeidet av Kantar. Målt i mandater øker Jonas Gahr Støres foretrukne regjeringsalternativ (SV, Ap og SP) dermed fra 80 til 82.

Det er fortsatt ikke nok til å danne flertall.

Men med 82 mandater åpner en ny, teoretisk mulighet seg for Støre og co: Med 3 mandater kan KrF melde seg på listen over partier som kan bidra til et flertall på 85.

Sterk trend for Frp
Etter katastrofemålingen på 7,7 prosent for 14 dager siden har Sylvi Listhaug og Frp gått frem tre målinger på rad og viser nå en viss styrke. 11,7 prosent er den beste målingen siden oktober i fjor.

Men Frp ligger fortsatt langt under valgresultatet fra 2017 da partiet fikk 15,2 prosent.

Høyre befinner seg nok en gang under 20-tallet. Partiet har danset rundt 20-streken siden juni i år og har vært under på fem av sju målinger.

Inne og ute

Carl I. Hagen (Frp), Per Willy Amundsen (Frp), Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Mimir Kristjánsson (R), Iselin Nybø (V) og Alfred Bjørlo (V). Foto: Partiene, unntatt Nybø: NTB
Carl I. Hagen (Frp), Per Willy Amundsen (Frp), Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Mimir Kristjánsson (R), Iselin Nybø (V) og Alfred Bjørlo (V). Foto: Partiene, unntatt Nybø: NTB

For en rekke kjente politikere er denne valgkampen en ubehagelig, neglebitende thriller.

Carl I. Hagen har grunn til å juble denne gangen. Den tidligere Frp-sjefen er inne på utjevningsmandat fra Oppland. Per Willy Amundsen holder sitt mandat fra Troms.

I Vest-Agder beholder KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sitt mandat mens ferskingen Mimir Kristjánsson inne for Rødt fra Rogaland. Fra samme fylke er næringsminister Iselin Nybø fra Venstre inne på utjevningsmandat. Og fra Sogn og Fjordane ser venstrekollega og ordfører i Stad, Alfred Bjørlo ut til å komme inn.

Det ser verre ut for miljøvernminister Sveinung Rotevatn. Han stiller til valg i Hordaland og er ikke inne på denne målingen.

Sveinung Rotevatn (V), Jon Engen-Helgheim (Frp), Jan Bøhler (Sp), Carl-Erik Grimstad (V), Mathilde Tybring-Gjedde (H), Michael Tetzschner (H) Foto: Partiene
Sveinung Rotevatn (V), Jon Engen-Helgheim (Frp), Jan Bøhler (Sp), Carl-Erik Grimstad (V), Mathilde Tybring-Gjedde (H), Michael Tetzschner (H) Foto: Partiene

Sveinung Rotevatn kommer egentlig fra Sogn og Fjordane. Så langt har altså Rotevatn valgt "feil fylke". Partikollega Carl-Erik Grimstad er også ute av kabalen på denne målingen.

Frps Jon Engen-Helgheim er ute i Oslo. Det samme gjelder Høyres Mathilde Tybring-Gjedde og Michael Tetzschner.

Og - den nyfrelste senterpartisten Jan Bøhler er heller ikke inne i hovedstaden.

Arbeiderpartiet har på denne målingen den høyeste lojaliteten så langt i valgkampen. To av tre Ap-velgere fra 2017 sier de vil stemme på partiet igjen. Støres problem er at én av seks velgere (17%) går til partier til venstre. Arbeiderpartiet henter nå flere velgere fra Sp enn de avgir.

Frp har fortsatt et problem med lekkasje til Sp og andre-gruppen. En av seks velgere fra 2017 går til disse gruppene.

Høyre sliter som nevnt med å holde seg på 20-tallet og har den laveste lojaliteten av de store partiene. Bare 63 prosent av velgerne fra 2017 sier de fortsatt er ombord i Erna-bussen. Partiet lekker velgere til alle andre stortingspartier. Mest til Frp.

KrF har den høyeste lojaliteten av alle stortingspartiene. Mer enn 7 av 10 holder fast ved partiet. Problemet er at KrF fortsatt ikke evner å hente mange nye velgere. Det kommer bare 18 000 velgere fra andre stortingspartier. Ingen er i nærheten av å hente så få, nye velgere.

Som Høyre sliter også MDG med lav lojalitet. Bare seks av 10 velgere fra 2017 holder fast ved partiet. Partiet lekker en av tre velgere fra sist til partiene Rødt, SV og Venstre. Samtidig henter miljøpartiet flere velgere tilbake fra Rødt og SV enn de mister. I tillegg har MDG høy oppslutning blant de som ikke hadde stemmerett i 2017 (førstegangsvelgere og de som har fått statsborgerskap siden sist).

Rødt får fortsatt høye tall på vårt barometer og partiet henter svært mange velgere fra AP. Hele 48 000 tidligere AP-velgere vil nå stemme Rødt. I tillegg vil hele 14 prosent av alle dem som satt hjemme for fire år siden, som sier de skal stemme i år, stemme på Rødt. Her er det som vanlig grunn til å minne om at mange i denne gruppen erfaringsmessig ikke alltid stiller i valglokalet.

Senterpartiets lojalitet har falt kraftig siden i vinter. Litt mindre enn sju av ti senterpartivelgere fra 2017 sier de vil stemme på partiet også i år. I vinter var lojaliteten nær 90 prosent.

SV nyter gode tall for tiden, men har samtidig status som det store "svingdørpartiet". Partiet avgir 68 000 velgere til andre partier på denne målingen - samtidig som Lysbakken og co mottar 141 000 nye velgere fra andre partier.

Venstres store problem er, som vanlig, lav lojalitet, Bare 4 av 10 holder fast ved partiet denne gangen. Men Venstre har et overskudd i bytteforhjoldet med både Ap, Høyre og Mdg. Det er nytt de siste dagene.

Andre-gruppen
Oppslutningen om partiene i andre-gruppen fortsetter å falle, denne gangen fra 5,2 til 4,3 prosent.

Målingen er tatt opp av Kantar i perioden 23.8 til 27.8, med 996 spurte. Undersøkelsen har en feilmargin på mellom +/-1,4 og +/-3,2 prosentpoeng.