SV svarer på Høyres klimangrep Foto: Johansen, Erik
SV svarer på Høyres klimangrep Foto: Johansen, Erik

Det beste klimatiltaket Høyre kan gjøre er å gi jobben til oss

Det er interessant at Høyre prøver å skape et bilde av at klimapartiene diskuterer norsk oljepolitikk for mye.

Mathilde Tybring-Gjedde mener klimagassutslippene ikke går raskt nok ned i Oslo.

Det kan jeg være helt enig i.

Selv om klimagassutslippene sank nasjonalt med kun 3 prosent fra 2018 til 2019, i samme periode kuttet Oslo sine utslipp med 6,7 prosent, så ønsker SV å få dem ned enda raskere.

For å få til det trenger vi en regjering som spiller på lag med Oslos ambisiøse klimapolitikk.

Andreas Sjalg Unneland Foto: Fotonorden
Andreas Sjalg Unneland Foto: Fotonorden

Derfor var det synd at regjeringen valgte å droppe støtte til karbonfangst og lagring på Klemetsrud.

Dette tiltaket alene ville kuttet Oslos fossile Co2-utslipp med 12 prosent i året.

Dette er bare et av mange tiltak vi ønsker å gjennomføre dersom vi får et sterkt SV etter valget.

Det er interessant at Høyre prøver å skape et bilde av at klimapartiene diskuterer norsk oljepolitikk for mye.

Snarere tvert imot. Norsk oljepolitikk er elefanten i rommet dersom vi ønsker å få ned Norges klimagassutslipp.

Gi dem alt de peker på

FNs generalsekretær er krystallklar i sin tale: Stopp all leting etter kull, olje og gass.

Likevel velger Høyre å lytte til oljenæringen og gi dem alt de peker på. Men det er ikke kun FN som mener dette.

Nylig kom rapporten fra en av verdens fremste oljeorganisasjoner, Det Internasjonale Energibyrået (IEA).

Den viser at regjeringens oljepolitikk er utdatert og gammeldags, og vi risikerer at den blir en utgiftsbombe for fellesskapet.

IEA sier klart at skal vi begrense skadevirkningene av klimakrisen, kan ikke verden åpne nye olje- og gassfelt etter 2021.

IEA har lenge ivret for mer olje og gass.

Nå har de snudd og sier stopp. Når verden skal frigjøre seg fra fossil energi, er det en dårlig forretningsidé å gjøre seg enda mer avhengig av den og pumpe opp mer olje fra stadig flere sårbare områder.

Mer olje

Da må vi slutte å lete etter mer olje. Senest i vår lyste likevel regjeringen ut over 130 nye oljeblokker til oljeselskapene.

Det er rett og slett useriøst og uansvarlig. Regjeringens krisepolitikk har gjennomgående hatt store oljeflekker på seg.

Da oljeprisfallet i 2014 rammet økonomien var løsningen mer olje. I møte med pandemien var også svaret mer olje.

Stortingsflertallet vedtok, mot SVs stemme, en oljeskattepakke som setter klampen i bånn for mer utbygging, også av felt som ikke er lønnsomme.

Det er en meningsløs pengebruk og en hodeløs klimapolitikk, og skadelig for arbeidsplasser vi kan og må skape.

Når vi tillater at oljenæringen tar opp samfunnsressurser så velger vi klimakatstrofe i stedet for klimahandling.

Det er derfor kanskje ikke så rart at Høyre kom ut som et av de dårligste partiene da naturvernforbundet analyserte klima- og miljøpolitikken til partiene.

Klimamålene

Jeg er enig i Høyre sin utfordring om at man må vise hvordan man skal kutte utslipp nå.

Det ansvaret har SV som eneste parti tatt med å legge frem vår plan for hvordan Norge kan kutte klimagassutslippene med 70 prosent innen 2030. Det holder ikke lenger å bare si hva vi er imot - man må vise hvordan reelle kutt skal gjennomføres.

Vi må gjøre det som skal til for å realisere klimamålene. Det vil kreve store investeringer, men alternativet, å fortsette som nå, er mye verre og mye dyrere. Om vi skal klare å gjennomføre en så stor omstilling på så kort tid, må vi ta i bruk alle verktøy vi har til rådighet.

Vi kan rett og slett ikke skjerme børsen, petroleumssektoren, pengevesenet eller de aller rikeste.

Alle må bli en del av løsninga. Skal vi løse klimakrisen må vi satse på det vi skal leve av i morgen.

SVs plan innebærer å satse på havvind, karbonfangst- og lagring, hydrogen, batteriindustri, bioindustri og grønn skipsfart.

Slik kan Norge bidra med løsninger verden trenger, og samtidig gi våre egne arbeidere, ingeniører og bedrifter nye oppgaver til erstatning for olja.

Det er de folkevalgte som velger hvilken retning vi styrer økonomien og klimaet.

Skal vi nå fremtidens samfunn må vi ta den kunnskapen vi har fått på alvor - og føre fremtidens politikk.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

Relatert