Olaug Bollestad. Foto: Annika Byrde
Olaug Bollestad. Foto: Annika Byrde

Frykter at gravide vil være isolerte i svært tøffe situasjoner

Med avansert medisinsk teknologi kan vi redde barn stadig tidligere, og per i dag ned til uke 23.

Når medisinsk teknologi fører til at vi kan redde for tidlig fødte barn stadig tidligere, er det et stort paradoks at 4 av 5 partier på venstresiden har vedtatt en radikal abortpolitikk ulikt noe vi har sett tidligere.

For første gang står vi nå overfor en helt reell situasjon hvor en ny regjering kan gå inn for en radikal utvidelse av abortloven.

Om det avgjøres i regjeringsforhandlinger, eller i interne regjeringssamtaler etter valget, vet vi ikke.

Men saken er at 4 av 5 partier på venstresiden har vedtatt en radikal utvidelse av dagens abortgrense i sine politiske programmer.

KrF vil være en tydelig motstemme mot en slik utvidelse.

Levedyktig

I forkant av årets stortingsvalg har Ap og MDG vedtatt at de vil ha selvbestemt abort til uke 18.

SV og Rødt sine valgprogrammer sier at de vil ha selvbestemt abort helt opp til uke 22, eller frem til fosteret er levedyktig.

En ny undersøkelse fra Jordmorforbundet (NSF) forteller at halvparten av norske jordmødre vil reservere seg dersom abortgrensen utvides frem til levedyktighet ved uke 22 (21+5), slik SV og Rødt ønsker seg.

Jeg synes ikke det er overraskende. Vi har kunnet redde barn helt ned til uke 23 på norske sykehus.

Med avansert medisinsk teknologi kan vi redde barn stadig tidligere, og per i dag ned til uke 23.

Helsepersonell møter svært tøffe og krevende dilemmaer rundt liv og død i sin hverdag.

Jeg bærer selv med meg mange erfaringer fra tiden som intensivsykepleier på sykehuset.

Det er forståelig at helsepersonell ikke ønsker en lovendring som gir selvbestemmelse opp til når et barn kan være levedyktig utenfor mors liv.

Det kan resultere i flere svært krevende dilemmaer lik den jordmødre ved Rikshospitalet varslet om i 2011, hvor fostre overlevde svangerskapsavbrudd.

Gråsonene

Det oppstod tvil om hvorvidt man burde starte livreddende behandling, da størrelsen på noen av barna tilsa at de kunne være 23 uker gamle.

Å sette termindato er ikke eksakt vitenskap. En slik dato vil kunne være unøyaktig.

Det kan gjøre gråsonene opp mot levedyktighet større. Jeg er den første til å erkjenne at dette er et svært ubehagelig og sensitivt tema å løfte.

Det er som regel svært tøffe historier bak senabortene. Det skal vi aldri ta lett på. Men det er allikevel en absolutt grense i Norge for når et barn har rett til selvstendig beskyttelse.

Urovekkende forslag

Denne absolutte grensen utfordres nå av urovekkende forslag fra seriøse stortingspartier.

Jeg frykter også at avvikling av dagens nemder vil isolere flere gravide i svært tøffe situasjoner.

Vi har hørt flere historier om gravide som har opplevd konsultasjon og samtale med nemd som en støtte og nødvendighet i et helt umenneskelig dilemma. Noen opplever også abortpress fra barnefar eller andre.

Det er ikke uvanlig. Vi må styrke og sikre faglig og mellommenneskelig kompetanse rundt den gravide, ikke avvikle den.

Og vi må erkjenne at nemdene er der fordi vi som samfunn har sagt at etter uke 12 så er abort kun tillatt på gitte kriterier.

Fosterets har noen egne rettigheter og rettsvernet økes gradvis frem til uke 22.

Menneskeverd

Ved uke 22 er beskyttelsen absolutt og det er ikke lenger tillat med abort i Norge, uavhengig av årsak.

Jeg blir av og til møtt med at KrFs kamp mot å hindre radikal utvidelse av abortloven er lite troverdig fordi vårt primærstandpunkt er en mer restriktiv lov enn dagens.

KrF program peker på en lov som legger til grunn at fosteret har menneskeverd og rett til liv, samtidig som kvinnens trygghet og helse skal ivaretas. Det påpekes samtidig at en slik lov må komme som et resultat av en bred forståelse for og tilslutning til en ny, oppdatert og mer etisk forsvarlig lov.

Vi innser at en slik lov ikke er relevant i dagens politiske landskap, da KrF er eneste parti som ønsker en slik lov. Nå står kampen om å hindre en radikal utvidelse av dagens abortlov og det er der KrF vil legge sin innsats.

Jeg skulle ønske at det ikke var realisme i en utvidelse av abortloven.

Men når 4 av 5 venstresidepartier går til valg på et program som slår fast at de vil kjempe for nettopp det, så kan det faktisk skje.

KrF tar tydelig til motmæle. Ikke fordi det er valgkamp.

Ikke fordi vi har enkle og bastante svar, men fordi det vil være svært dramatisk og et stort tap for det universelle menneskeverdet dersom dette faktisk skjer.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

Relatert