Afghanere forsøker å ta seg inn på flyplassen i Kabul mandag. Foto: Stringer
Afghanere forsøker å ta seg inn på flyplassen i Kabul mandag. Foto: Stringer
Mening

Vi har ikke kapasitet til å ta imot millioner av afghanere i Europa

Det er verken humant eller rettferdig å forlede disse menneskene til å tro at deres liv vil bli bedre i Norge eller Europa.

Talibans stadige erobringer av terreng er forferdelig, men en varslet katastrofe for det afghanske folket.

Det vi kommer til å oppleve er en ny flyktningebølge med afghanere som først finner veien til Pakistan og Iran og derfra beveger seg vestover mot Europa. Men målet må være å gi hjelp i trygge tredjeland i nærområdene, ikke i Norge.

I løpet av årene jeg reiste frem og tilbake til Afghanistan for Forsvaret var Taliban stadig tilstede, være seg i form av selvmordsbombere eller i form om skygge-guvernører som var herre over liv og død i lokalsamfunn.

Mahmoud Farahmand. Foto: Gorm Kallestad
Mahmoud Farahmand. Foto: Gorm Kallestad

De gjennomførte henrettelser, krevde inn skatter og tildelte vannrettigheter.

Talibans toppledelse fjernstyrte mye av aktivitetene fra Quetta i Pakistan. De ga føringer, tildelte ressurser og erstattet ledere.

Til tider kunne det virke som Taliban-lederne i Afghanistan hadde en slags turnusordning. Talibans tilstedeværelse i Quetta er fortsatt nokså synlig den dag i dag. Så sent som 14. juli 2021 ble det publisert videoer at Taliban tilhengere som veiver Taliban flagget i gledesrus.

Resultatet av situasjonen vi ser i Afghanistan i dag vil sannsynligvis være en ny migerasjonskrise.

Nabolandene først

En bevegelse av afghanere som først vil finne veien til nabolandene, og deretter mot de vesteuropeiske landene. Slik som det har vært i tidligere perioder.

Mange av de som setter ut på reisene har et ønske om et bedre liv for seg og sine barn, utfordringene er at de neppe vil få det livet de ser for seg i Vesten.

I den offentlige utredningen «Integrasjon og tillit» skrives følgende: «To forhold avgjørende for å lykkes: Omfanget av innvandringen må over tid være i samsvar med absorberingskapasiteten i arbeidsmarkedet og i velferdssystemet, og nykommere må inkluderes på de sentrale arenaene i samfunnet.».

Denne evnen vil bli betydelig utfordret dersom vi, slik som i 2015, ser et høyt antall migranter.

Dette vil verken være heldig for migrantene selv eller for samfunnet forøvrig.

Forduftet

Ved den forrige flyktningkrisen i 2015 var viljen til å ta imot mange flyktninger nokså stor.

Land som Sverige og Tyskland ledet an, med de konsekvenser dette fikk for integreringen, eller absorbsjonsevnen.

I disse landene har viljen til å ta imot og bosette flyktninger så å si forduftet, og årsakene til dette er evnen til å integrere disse menneskene i de samfunn de tilslutter seg.

En migrantbølge vil i år møte stengte grenser. Migrantene vil bli de skadelidende.

Høyres standpunkt er å gi den hjelpen som gir mest effekt, og i hovedsak bidra økonomisk til å hjelpe flyktninger i nærområdene til hjemlandet, altså trygge tredjeland.

Det er verken humant eller rettferdig å forlede disse menneskene til å tro at deres liv vil bli bedre i Norge eller Europa.

Jeg har den største medfølelse med det afghanske folk. Men dette handler altså om kapasiteten til å integrere.

Hvis vi ikke skal øke de økonomiske forskjellene, så er vi helt avhengig av å hente grupper vi klarer å integrere, gi jobber og utdannelse.

Vi skal selvfølgelig ta imot FNs kvoteflyktninger, men vi har ikke kapasitet til å ta imot millioner av afghanere i Europa

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

Relatert