Oslo og Bergen vil ha forbudssoner for bensin og dieselbiler. Foto: Kvale, Jens O.
Oslo og Bergen vil ha forbudssoner for bensin og dieselbiler. Foto: Kvale, Jens O.
Mening

Storbyenes klimapolitikk kan ende med mageplask

Regjeringen har etter press fra særlig Oslo og Bergen åpnet for soner i byer der fossilbiler forbys.

Vi kan ikke forby fossilbiler i byen

Dette svir for folk med dårlig råd og er heller neppe lovlig.

Så er det altså åpnet for at storbyene kan innføre såkalte nullutslippssoner, dvs. områder der bensin- og dieselbiler kan forbys å kjøre.

Når samferdselsminister Knut Arild Hareide nå har gitt Statens vegvesen i oppdrag å legge til rette for fossilforbud forsøker han ikke engang å legge skjul på at dette kommer etter ønske fra Oslo og Bergen.

Cecilie Lyngby Foto: FNB
Cecilie Lyngby Foto: FNB

Nullutslippssoner har spesielt vært frontet av MDG som et virkemiddel i krigen mot bilen, og det er liten tvil om at MDG er partiet som har stått i spissen for dette.

KrF-statsråd Hareide har gjort knefall i MDGs krig. Men KrF er godt kjent som et forbudsparti på mange andre områder, så et forbud mot bensin- og dieselbiler vanlige folk har råd til er kanskje ikke så forunderlig.

Høyre i Tesla-paradiset

Litt mer forunderlig er det at Høyre og Venstre, to partier som hevder å være opptatt av individuell frihet, har kastet seg på dette.

For Høyres del ser det ut som frihet bare skal gjelde for dem som har råd til det. Mange med god økonomi har allerede skiftet ut dieselbilene med kostbare elbiler og nyter samtidig godt av alle elbilfordelene.

I områder som Bygdøy i Oslo og Kalfaret i Bergen har Teslaer som står til lading i villagarasjene blitt et vanlig syn.

For folk som ikke har egen garasje kan lading av elbil være vanskelig. Det er stor mangel på offentlige ladeplasser.

Mange i byene blir derfor tvunget til å beholde bensin- og dieselbiler fordi tilgang til lading er for vanskelig. Slik øker klasseskillene av denne politikken.

Klima er ingen holdbar begrunnelse

Klimautfordringene er globale. Klimaproblemet stopper ikke ved landegrensene og ei heller ved kommunegrensene.

Klimaproblemet stopper i alle fall ikke ved grensen til en nullutslippssone i en norsk by.

Derfor må klimapolitikk skje på internasjonalt nivå. Det hjelper ikke med lokale tiltak der utslippene kanskje bare flyttes til et annet sted.

Nullutslippssoner vil føre til at folk tilpasser seg. Den tilpasningen trenger slett ikke bli at folk bytter til elbil.

Ladinger som nevnt ofte vanskelig i byen. Kanskje flytter folk til et annet sted der behovet for å bruke bil er større. Da ender det med at også utslippene blir større.

Klima er derfor en svært dårlig begrunnelse for nullutslippssoner. Dette er ren symbolpolitikk som neppe virker etter hensikten. Det er derimot lett å peke på ulemper ved denne symbolpolitikken.

Forbud er neppe lovlig

Nullutslippssoner er svært inngripende, noe til og med samferdselsminister Hareide innser. Friheten reduseres. Ikke minst er nullutslippssoner sosialt urettferdig.

I praksis betyr det at det er fattigfolket som nektes å kjøre bil. Rikfolk med garasje har ingen problemer med å tilpasse seg.

Klima er ingen holdbar begrunnelse for nullutslippssoner.

Så spørs det om det er juridisk holdbart med nullutslippssoner. Vegtrafikkslovens §7 som tenkes brukt til dette er laget for helt andre formål. Klima er ikke nevnt som begrunnelse verken i loven eller i forarbeidene til loven.

Skal det innføres nye forbud må dette være lovfestet. Noen slik lov finnes altså ikke. Regjeringen har heller ikke foreslått noen lovendring.

Å plutselig begynne å bruke en lovparagraf som er ment til noe helt annet som begrunnelse for storbyenes lokale klimapolitikk kan derfor ende med juridisk mageplask.

Vi kan ikke forby fossilbiler i byen.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

Relatert