Statsminister Erna Solberg skriver om volden i nære relasjoner.
Statsminister Erna Solberg skriver om volden i nære relasjoner. Foto: Torstein Bøe
Mening

«Et tilbud jeg skulle ønske vi ikke trengte»

Dessverre blir for mange i vårt land utsatt for vold eller overgrep fra noen de er glade i.

- Dette er et tilbud jeg skulle ønske at vi ikke trengte, sa jeg da jeg offisielt åpnet VO-linjens chattetjeneste denne uken.

Men dessverre blir for mange i vårt land utsatt for vold eller overgrep fra noen de er glade i.

Så hvordan når vi de som trenger hjelp?

Hvordan forhindrer vi vold og overgrep?

Vold i nære relasjoner er et samfunnsproblem og kan føre til tap av liv. Hele èn av fire drap i Norge er partnerdrap. Vi må gjøre alt vi kan for å forebygge og stanse dette.

Kampen mot vold og overgrep har høyeste prioritet for regjeringen. I disse dager ferdigstilles en ny nasjonal handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

Skjult kriminalitet

Ofte foregår overgrepene i det skjulte, og blir aldri anmeldt. Mange forteller kanskje aldri noen de kjenner om volden – fordi voldsutøveren er en som står nær. Koronapandemien har også vist at det er behov for å løfte fram beredskapen mot vold i nære relasjoner under kriser.

Når samfunnet stenger ned, når alle er mer hjemme, kan trusselen fra en voldelig far eller mor, eller mann eller bror, bli større.

Det var bekymringsfullt at etater den første korona-perioden meldte om færre saker. Bekymringen for at de mest sårbare skulle lide mer – og i det skjulte - under koronaen, har vi tatt på alvor.

Hjelpetjenestene styrket

I fjor høst bevilget regjeringen blant annet fem millioner kroner til å styrke VO-linjen og til å etablere en chat.

Da VO-linjen (Vold-og overgrepslinjen) ble åpnet i 2019, senket vi terskelen for å få hjelp. Vi fikk på plass landets første døgnåpne hjelpelinje for personer utsatt for vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep.

Med chatten som nå er i gang, senkes terskelen ytterligere. En chatte-funksjon kan kanskje høres lettvint ut i møte med et så alvorlig problem, men dette er faktisk en kommunikasjonsform som kan være med på å redde liv.

Utsatte som bor sammen med en sterkt kontrollerende voldsutøver, trenger flere muligheter til å søke hjelp.

En chat kan være vanskeligere for en overgriper å kontrollere enn en samtale. Chat er dessuten en form som vil treffe yngre mennesker, som ofte har en høyere terskel for å ringe enn å skrive.

Chattetjenesten vil også treffe personer med funksjonsnedsettelser – som hørselshemmede og personer med språkutfordringer. Slik styrker vi denne viktige livslinjen for de mest sårbare.

Hos Krisesentersekretariatet og Oslo krisesenter, som drifter VO-linjens telefon og chat, jobber mennesker med solid kunnskap og lang erfaring i møte med sårbare i nød.

Den som tar kontakt vil bli møtt med empati og profesjonalitet.

Kampen tas på mange fronter

Så vet vi alle at arbeidet mot vold og overgrep er komplekst. En ny chat kan være avgjørende for noen – men vi må gjøre mer.

Vi må beskytte bedre. De senere årene er det iverksatt en rekke tiltak for å styrke politiets arbeid med å forebygge og bekjempe vold og overgrep. Verktøy for å vurdere risiko for vold, besøksforbud og omvendt voldsalarm er noen av tiltakene politiet kan benytte.

Det er viktig at det er voldsutøveren som bærer byrden, ikke den som utsettes for vold. Omvendt voldsalarm innskrenker voldsutøvers bevegelsesfrihet og bidrar til økt trygghet for den utsatte.

Omvendt voldsalarm skal brukes mer. Vi må også skape tillit. Å snakke om vold i nære relasjoner bidrar til å fjerne skammen og skylden som mange av de utsatte opplever.

Økt åpenhet vil senke terskelen for å melde fra. Et viktig bidrag for å øke tilliten til politi og andre tjenester, er støttesentre for kriminalitetsutsatte i politidistriktene.

Bedre samhandling trengs

Vi må også samhandle bedre. Den som er utsatt kan ha behov for bistand fra en rekke ulike tjenester over tid. Opprettelsen av Prosjekt November på Stovner politistasjon i Oslo satte en helt ny standard for dette arbeidet.

Her settes den utsatte i sentrum gjennom en helhetlig og tverrfaglig tilnærming. Tett kobling mellom politiets beskyttelsestiltak og praktisk bistand av utsatte og utøvere, har gitt arbeidet systematikk og struktur og bidrar til at volden opphører.

Vi må også forebygge bedre og komme tidligere inn. Mange voksne og barn lever med gjentagende vold over lang tid.

Vårt fremste mål er å forhindre at vold i nære relasjoner skjer, men forebygging kan også handle om å stoppe pågående vold og beskytte mot nye overgrep.

God forebygging kan spare utsatte for betydelige lidelser. Tidlig innsats og langsiktighet i det forebyggende arbeidet er den mest effektive bruken av felleskapets ressurser.

Vi håper at VO-linjen og chattetjenesten kan bidra til at langt flere fremover bryter tausheten og får den hjelpen de trenger. For vårt viktigste budskap til den som opplever vold og overgrep er: Det er hjelp å få.

Opplever du vold og overgrep i nære relasjoner? Kontakt VO-linjen 116 006

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

Relatert