Lokaltoget mellom Egersund og Stavanger ankommer Stavanger jernbanestasjon. Foto: Jan Kåre Ness
Lokaltoget mellom Egersund og Stavanger ankommer Stavanger jernbanestasjon. Foto: Jan Kåre Ness

Gjør seg klare til å kaste milliarder ut av vinduet

Gjenopplivelse av statsmonopolet er et angrep på mitt og ditt togtilbud.

Når samlet rødgrønn side skal stoppe anbudsutsettingen og truer med å si opp kontrakter som allerede er inngått, kaster de milliarder ut av vinduet kun for å gjeninnføre statsmonopolet.Når den borgerlige regjeringen satte i gang med jernbanereformen var det behov for store forandringer.Regulariteten og punktligheten var dårlig, og hverdagen var preget av innstillinger og forsinkelser. Det aller viktigste var glemt, nemlig passasjeren.Behovet for nytenking og en økt satsin