Justis- og beredskapsminister Monica Mæland.
Justis- og beredskapsminister Monica Mæland. Foto: Stian Lysberg Solum
Mening

Si ifra om vold mot eldre!

Alt for mange eldre utsettes for vold, mellom 5 og 8 prosent av eldre over 65 år melder at de har blitt utsatt for vold det siste året.

Tirsdag var det verdensdagen for vold og overgrep mot eldre – det er en viktig dag.

Alt for mange eldre utsettes for vold, mellom 5 og 8 prosent av eldre over 65 år melder at de har blitt utsatt for vold det siste året.

Dette tilsvarer opp til 76 000 eldre! Vi trenger å bli enda mer bevisste på at dette faktisk skjer, fordi dette er en gruppe som sjeldent sier ifra.

Mørketallene er høye. Eldre ønsker ikke å snakke om det som skjer, fordi det ofte er et familiemedlem eller noen som den eldre står i et avhengighetsforhold til som utøver volden.

Derfor må vi alle som står rundt, fra sykepleiere til naboer og familiemedlemmer, være ekstra oppmerksomme. Hvilken type vold skal vi så se etter?

Vold er ikke bare fysisk, det kan være psykiske overgrep, seksuelle overgrep, men også økonomisk vold. Økonomisk vold er kanskje mer ukjent.

Opplever du at eldre hinter om at penger eller eiendeler blir borte, den eldre plutselig oppretter testamente, slik at nye «venner» eller andre blir begunstiget, eller at personen uten grunn har dårlig råd, er det grunn til å undersøke nærmere.

Det kan dreie seg om økonomiske overgrep. Det er også grunn til å være ekstra oppmerksom dersom det viser seg at eldre har vært utsatt for alvorlig fysisk vold eller seksuelle overgrep tidligere i livet.

En undersøkelse fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress viser at disse er mer voldsutsatte også i eldre år.

Viktige forebyggende tiltak som gir anledning til både å forebygge og avdekke overgrep mot eldre er innført.

Kontakttelefonen «Vern for Eldre» gir råd og veiledning, krisesentrene er et viktig tilbud for eldre og det er satt inn tiltak for å øke kompetansen i kommunene. TryggEst er et nytt verktøy for å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne som i liten grad kan beskytte seg selv.

Pilotprosjekt har foregått i 12 kommuner med gode resultater.

Det er likevel behov for å løfte bevisstheten enda noen hakk og vi må oftere stille spørsmål når vi er i kontakt med eldre.

Vold mot eldre er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem som vil øke i omfang i takt med at vi stadig blir flere eldre.

Husk, enhver er forpliktet til å si ifra om vold og overgrep for å avverge at dette gjentas. Dette gjelder også eldre.

Avverging kan skje ved å varsle politiet eller ved å ta kontakt med kommunen. Vi har ingen tid å miste. Eldre fortjener en verdig alderdom.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

Relatert