Cecilia Ingulstad Foto: Privat
Cecilia Ingulstad Foto: Privat

Jeg ønsker meg flere barn, men jeg vil ikke føde igjen!

Til høsten er det valg, og jeg kan garantere at det partiet som viser at de tar kvinnehelse på alvor, får min stemme.

Jeg gikk lenge rundt og trodde at jeg hadde hatt en fin fødsel.Hvorfor skulle jeg tenke noe annet.Den oppfylte jo alle mine forventninger.Det skulle ta meg et år å skjønne at mine forventninger var latterlig lave og at helt grunnleggende prinsipper som informert samtykke ikke ble respektert det døgnet min sønn kom til verden.Måten jeg ble møtt under fødsel og i barseltiden er noe jeg ikke vil utsette meg for igjen.Beslutningen er tatt; Jeg føder ikke flere b