Femunden  20151118.
Asylsøkerne på Femundtunet får tradisjonsrik kost til middag. Kjøttkaker med brun saus. Rundt 110 personer bor på hotellet som er gjort om til et midlertidig mottak.
Foto: Tore Meek / NTB
Femunden 20151118. Asylsøkerne på Femundtunet får tradisjonsrik kost til middag. Kjøttkaker med brun saus. Rundt 110 personer bor på hotellet som er gjort om til et midlertidig mottak. Foto: Tore Meek / NTB Foto: Tore Meek
Mening

Fjern de eldres kjøttkaker fra klimakampen!

I Oslo har noe så hverdagslig som kjøttkaker havnet i en ideologisk kryssild mellom politiske motpoler.

Bakgrunnen er at byrådet i Oslo har mål om å halvere kjøttforbruket ved kommunes institusjoner og kantiner innen 2023.

Det kan se ut til at de starter med å erstatte 20 prosent av kjøttdeigen med linser eller bønner i kjøttkaker som serveres på byens sykehjem en gang i måneden.

MDGs Lan Marie Berg mener dette er et klimatiltak og forklarer på NRK at «vi er nødt til å kutte kjøttforbruket», selv om hun innrømmer at akkurat dette grepet neppe innebærer at vi når klimamålene i Parisavtalen med det første, siden klimaeffekten ikke er målbar.

Frp mener de eldre selv skal få bestemme hva som skal være i kjøttkakene de får, og der døde debatten ut.

Heldigvis vil den fortsette på Høyres landsmøte.

Det ligger to forslag til behandling som omhandler ernæring og som sannsynligvis blir innarbeidet i programmet: «sikre bedre og mer enhetlig ernæringsoppfølging for eldre og utsatte pasientgrupper» og «Styrke det systematiske ernæringsarbeidet og sikre at mat, måltid og ernæring er en del av alt forebyggende, behandlende, habiliterende og rehabiliterende arbeid med eldre» Fokus på næringsinnhold, estetikk, valgfrihet og medisinsk ernæring er bra og bør ønskes velkommen.

Målet for alt vi gjør må være at de eldre både får dekket behovene sine og opplever matglede og matlyst. God mat og gode måltider er avgjørende for begge deler.

Toppledere

For å nå dette målet må vi heve kunnskapen, kompetansen og bevisstheten om mat og måltider i hele helse- og omsorgstjenesten – fra dem som er toppledere i kommunen, til dem som gjør den viktige jobben med å hjelpe og støtte eldre og pleietrengende hver eneste dag.

Mer oppmerksomhet på tilberedning og presentasjon av måltidene er viktige tiltak.

Man spiser som kjent ikke bare med munnen. At måltidet ser appetittlig ut og lukter godt er vel så viktig for å få opp matlysten.

Dessverre er det en kjent sak at det er utfordringer med under- og feilernæring blant eldre.

Det er grunnen til at eldre som er i faresonen skal kartlegges for ernæringsmessig risiko.

Oppfølgingen må skje av kompetente fagfolk, som dessverre er mangelvare i nesten alle kommuner. Det finnes heldigvis ekspertise, men ikke nødvendigvis blant kommunenes egne ansatte, og denne ekspertisen må brukes.

Måltidsløsninger

Vi er enig i at de eldre skal få servert mat de liker, ønsker og er vant til.

Det betyr ikke at fagfolk, som institusjonskokker og ernæringsfysiologer ikke skal jobbe med nye og bedre måltidsløsninger.

De nasjonale kostholdsrådene om å spise mer grove produkter, fisk, frukt og grønt gjelder alle deler av befolkningen.

«Kjøttkakesaken» dreier seg ikke om CO2 utslipp. Kampen om klimaendringer må foregå på andre arenaer enn i eldreomsorgen.

Noen partier ønsker å påtvinge de eldre kosthold som ledd i en ideologisk kamp, men det bør de eldre spares for.

Det er nok av andre arenaer hvor miljø- og klimakampen er mer relevant.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

Relatert