Trygve Slagsvold Vedum er i innspurten av såonna hjemme på garden på Ilseng. Senterpartiet klarer seg bra på gallupen fram mot høstens valg. Foto: Aage Aune / TV 2
Trygve Slagsvold Vedum er i innspurten av såonna hjemme på garden på Ilseng. Senterpartiet klarer seg bra på gallupen fram mot høstens valg. Foto: Aage Aune / TV 2
Mening

Opp til Vedum om han vil bli husket som Carl I. Hagen eller Trump

Vil neste regjering ta natur og forskning alvorlig?

«En helt absurd kobling», «Helt virkelighetsfjerne teorier», sier sjefen for Senterpartiet når FNs naturpanel IPBES slår fast en sammenheng mellom naturødeleggelse og fare for nye pandemier. .

Naturpanelet slår fast at menneskenes enorme forbruk og press på jordas natur eksponerer oss for stadig nye, farlige smittsomme sykdommer.

Rasmus Hansson Foto: Terje Bendiksby
Rasmus Hansson Foto: Terje Bendiksby

For virus og annet som kan smitte mennesker, finnes i den gjenværende ville naturen som vi tyner stadig hardere.

Flatehogst

Ingen påstår at en flatehogst på Hedmarken skaper pandemier. Men forskningen bak naturpanelet påviser at verden må endre selve holdningen vi har til natur.

Besvergelsen «bruk er det beste vern», er en dårlig og uvitenskapelig unnskyldning for å ødelegge mer natur både i Sentral-Afrika og i Norge.

Naturpanelet sier en ting til: Ved å stoppe presset på, og øke kunnskapen om vill natur, kan vi styrke beredskapen mot nye pandemier.

World Economic Forum hevder at covid-19, som kanskje kom fra et skjelldyr som noen drasset inn på et kinesisk storbymarked, til nå har kostet verden 11 trillioner dollar.

Og da er ikke de menneskelige lidelsene med i regnestykket. Dette burde være interessant for ansvarlige politikere. Men Vedum synes bare det er absurd.

Pandemi-problemet er bare en liten bit av det store bildet FNs naturpanel dokumenterer: Menneskeheten bruker opp og ødelegger jordas natur i ekstrem fart.

Det vet vi masse om; 60 prosent færre pattedyr og fugl siden 1970, kanskje 2 prosent årlig nedgang i verdens viktigste dyregruppe insektene, Amazonas brennes og hogges så mye at området nå slipper ut mer CO2 enn det fanger.

Hyllevare

Og tusen andre eksempler. Og Norge har igjen under 10 prosent rimelig urørt natur, og fortsetter å bygge ned. Alle som kan regne, ser hvor dette bærer i løpet av få tiår.

FNs naturpanel oppsummerer: Natur er ikke en hyllevare som venter på å bli brukt opp. Natur er en forutsetning for fungerende menneskesamfunn, økonomi, mat og fred.

Prisen for å fortsette ødeleggelsen av jordas natur blir ekstrem. Derfor vil det også være ekstremt lønnsomt å begynne ta vare på natur.

Dette er ikke en dommedagsprofeti. Det er en beskjed om at vi kan løse ting veldig mye bedre enn vi løser dem nå.

Allerede i 1988 ga FN en hard beskjed til verden: Slutt å slippe ut CO2! Begynn å fange inn CO2 i stedet!

Det var sterk kost for ledere i politikk og næringsliv som hadde basert seg på fossil energi og uhemmet CO2-utslipp i 200 år. Først stakk de fingrene i øra, latterliggjorde og mistenkeliggjorde klimaforskningen. Da forskningens vitenskapelige tyngde ble for stor begynte de å somle i stedet.

Hvis norske og internasjonale ledere hadde vært villige til å høre på fakta fra FNs klimapanel utover 1990-tallet, kunne vi hatt forpliktende utslippskutt, sol- og vindenergi, klimaregnskap, CO2-avgift og elbiler 20 år tidligere.

Døvhet for fakta

Vi kunne kanskje holdt den globale oppvarmingen innenfor akseptable 1,5C, og spart de som kommer etter oss for enorme problemer.

I stedet har ansvarsløse politikeres døvhet for fakta påført fattigfolk og våre etterkommere en astronomisk tilleggsregning for et løpsk klima.

Naturpanelets melding til politikk og næringsliv er minst like tøff som klimapanelets konklusjoner: Slutt å ødelegge natur!

Begynn å reparere i stedet! Det er en beskjed som utfordrer flere hundre års inngrodde premisser i samfunnsutvikling, planlegging, næringsliv, landbruk og transport.

Det er forståelig at en sånn beskjed ryster politikere som er opptatt av at vi skal fortsette å ha det som vi har det.

Men det er ikke forståelig hvis politikere nok en gang reagerer med å latterliggjøre, sabotere og somle, mens de gjør menneskehetens naturproblem enda større.

Bedre samfunn

Vi bør ha lært av de siste 20 års klimapolitikk. At tung internasjonal forskning ikke blir borte selv om den sier ting man ikke liker.

At det umulige er fullt mulig, hvis det er nødvendig, og hvis vi vil. At alt bare blir vanskeligere, dyrere og farligere hvis man nekter å høre på forskning og fakta.

At det en gang absurde kravet om å slutte å slippe ut CO2, nå er i ferd med å gi oss mye bedre teknologi, høyere lønnsomhet, nye arbeidsplasser, kort sagt bedre samfunn, samtidig som vi slutter å ødelegge klimaet.

Problemet med Vedums totale avfeiing av FNs rapport om natur og pandemier er uviljen mot ny kunnskap som sier at vi kan gjøre ting smartere, både for mennesker og natur.

Det er skummelt at en ledende politiker som Vedum går til valgkamp i 2021 med å gjenta øvelsen fra da klimavitenskapen kom: Latterliggjøring og sabotasje av saklig debatt.

Bakstreversk

Det er opp til Vedum om han vil bli husket som like kunnskapsforaktende og bakstreversk som Carl I. Hagen og for den saks skyld Donald Trump. Men det er viktig for norske velgere at ny innsikt i hvordan natur må behandles ikke blir sabotert av politikere som får makt.

Forskere, miljøbevegelsen og MDG trekker nå FNs Naturpanel faglige konklusjoner inn i norsk politikk. Vi utformer en ny politikk for å lage velferd uten å ødelegge natur.

Dette kommer etterhvert til å bli alle parters politikk, akkurat som klimapolitikken blir det, fordi det er nødvendig.

Det er ingen grunn til at teknologi, prosesser, naturbruk og økonomi som ikke ødelegger natur, skal være mindre lønnsom enn alternativer som ødelegger natur.

Jobben er å ville det, akkurat som man må ville slutte å slippe ut CO2.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

Relatert