Foto: Alexander Eriksson
Mening

- Vaksiner studentene før fadderuka

Jeg vil tro at terskelen for å droppe ut er mye høyere dersom en ikke får sjansen til å bli sosialisert under fadderuka.

Å møte medstudenter fysisk under fadderuka er avgjørende for en god start på studenttilværelsen. Som faddersjef mener jeg derfor at førsteårsstudentene bør prioriteres i vaksinekøen.

Om drøyt tre måneder skal mange tusen helt ferske studenter få sin første erfaring med høyere utdanning. Som faddersjef ved Høgskolen i Innlandets studiested på Lillehammer ønsker jeg å ivareta studentene på en så god måte som mulig.

Dette er svært utfordrende når jeg ikke kan planlegge for en normal fadderuke, med vaksinerte studenter.

Mange studenter har det ikke bra

Tilleggsundersøkelsen til studentenes helse- og trivselsundersøkelse viser at alt for mange av mine medstudenter ikke har det så bra. Over halvparten av studentene melder om ensomhet og symptomer på alvorlige psykiske plager.

Det å være student er fra før ikke en dans på roser. Det tar tid å forstå og knekke koden, og når en sentral aktivitet som fadderuka og studiestart eventuelt ikke blir tiltaket som sikrer et godt førsteinntrykk av studenttilværelsen, kan ting bli mye tyngre. Flere rektorer har vært ute med en oppfordring: prioriter studentene i vaksinekøen.

Dette utspillet slutter jeg meg til og her kommer jeg med en bønn; Prioriter mine medstudenter og meg i vaksinekøen.

Fadderuka er misforstått

Dette er andre året jeg er faddersjef. En ting jeg har lært etter fjorårets debut i denne rollen, er at fadderuka er veldig misforstått. Media rettet i stor grad oppmerksomheten mot alkohol og festing blant de ferske studentene. Det gjorde meg svært frustrert, fordi fadderuka handler om så utrolig mye mer. Det er ingen forlengelse av russetiden.

Jeg legger ikke skjul på at alkohol er en del av studiestarten for mange, men det er ikke formålet med en fadderuke. Fadderuka er til for at man som ny student skal kunne finne sin vennegjeng, skape sosial tilhørighet og bli inkludert inn i ulike fellesskap.

Dette skal være omgivelsene studenten skal få følge og ta del i resten av studietiden sin, der en får muligheten til å utvikle seg, lære og mestre. Mestre studier i en kollokviegruppe, mestre en aktivitet i en studentorganisasjon.

Nå kan jeg ikke si det for sikkert, men jeg vil tro at terskelen for å droppe ut er mye høyere dersom en ikke får sjansen til å bli sosialisert under fadderuka. En viktig arena som ikke ene og alene handler om alkohol, men om å finne sin “kohort”.

Denne muligheten var ikke tilstede for studentene som startet høsten 2020, og jeg er redd den ikke vil være like tilstede for kullet som starter høsten 2021.

Når tallene for ensomhet har økt til 54 prosent i tilleggsundersøkelsen til studentenes helse- og trivselsundersøkelse, så må noen varselbjeller ringe. Dette er ikke lenger et problem vi bare kan kaste penger etter og håpe at løser seg.

Dette er et samfunnsproblem som må tas tak i gjennom aktivitet. Denne aktiviteten skjer først og fremst ved studiestart, der mange studenter reiser fra by og land til et nytt sted for å ta fatt på en av livets store utfordringer.

Et viktig steg

Studiestarten er viktig og den er også ekstremt sårbar, fordi den er med på å avgjøre veien videre for deg som student og hvordan du har det. Sårbarheten handler også om at studenter fra hele Norge reiser på kryss og tvers av landet for å komme til sitt nye studiested.

Det er vanskelig å rettferdiggjøre noen form for fysisk arrangement når ingen er vaksinert. Noen kommer fra en kommune med tilnærmet ingen smitte, andre reiser fra en veldig utsatt kommune. Behovet for å sosialiseres er såpass stort at det ikke er enkelt å bare skulle avlyse arrangement, og oppfordre studenter til å bli hjemme.

Tro meg, erfaringene fra fjorårets studiestart viser mye, og en vaksine innen årets studiestart vil være et godt første steg på veien mot en bedre studenttilværelse for veldig mange.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

Relatert