Hamar 20210423. 
Partileder Audun Lysbakken under landsmøtet til SV på Hamar fredag.
Foto: Terje Pedersen / NTB
Hamar 20210423. Partileder Audun Lysbakken under landsmøtet til SV på Hamar fredag. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen
Mening

SV-skolen øker ulikheten i Norge

Norske elever har gått glipp av mye læring det siste året. SV har ikke svaret på å fikse det problemet.

Da er ikke løsningen å fjerne alle karakterer på ungdomsskolen, fjerne fraværsgrensen, fjerne lekser, fjerne eksamen og fjerne kompetansekrav til lærerne, slik SV vil.

Årets stortingsvalg blir et retningsvalg for norsk skole. På SVs landsmøte vedtok de å fjerne fraværsgrensen, fjerne karakterer på ungdomsskolen, fjerne kompetansekrav til lærerne og fjerne eksamen.

Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Høyre
Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Høyre Foto: Ole Berg-Rusten

Dette er store endringer i norsk skole, og vil kun skape større frafall og større ulikhet blant elever.

En god skole er det aller viktigste vi har for å bekjempe sosiale forskjeller, og for å gi alle barn og unge like muligheter uansett hvor de bor i landet eller hvilken bakgrunn foreldrene har.

I dag er det for store kvalitetsforskjeller mellom skoler, kommuner og fylker. Hvert år går 10.000 elever ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig, og foreldrenes utdanningsbakgrunn har mye å si for hvordan det går med den enkelte elev.

Fullføre

Vi vet at svake grunnleggende ferdigheter fra barneskolen forfølger elevene gjennom ungdomsskolen og videregående.

Det er en sterk sammenheng mellom elevenes karakterer i 8. klasse og hvorvidt de klarer å fullføre og bestå videregående skole.

Det er nettopp derfor Høyre har satset på flere gode lærere og bedre lese- og regneopplæring fra 1. klasse. Over 40 000 lærere har fått videreutdanning, vi har fått over 4000 flere kvalifiserte lærere i norske klasserom og vi har stilt krav om at alle norsk-, matte- og engelsklærere skal ha fordypning i matte, norsk og engelsk.

Skal vi løfte elever som ikke får hjelp hjemmefra må vi finne ut hvordan de ligger an i fagene, gi tilbakemelding og følge opp.

Vi må også stille krav om at elevene møter opp på skolen og jobber med skolearbeidet.

Mer tilfeldig

Derfor er Høyre garantisten for en skole som fortsatt gir elevene karakterer og eksamen, og en skole som stiller krav til tilstedeværelse.

SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet går i motsatt retning. De vil fjerne krav om at lærere har fordypning i fagene de skal undervise i.

Det blir mer tilfeldig om elevene møter en lærer med fordypning i klasserommet. De vil fjerne eller svekke fraværsgrensen.

Og de vil bruke de store skattekronene på gratis skolemat, som gjør at kommunene vil ha mindre penger til andre viktige tiltak i skolen, som for eksempel flere gode lærere.

Jeg blir ekstra bekymret for denne retningen når SV nå også går til valg på å fjerne alle karakterer på ungdomsskolen.

Karakterer motiverer mange elever til å jobbe ekstra med skolearbeidet, og særlig med de fagene de sliter i.

Høye ambisjoner

Karakterer er også viktig når man skal søke seg videre til videregående skole, og forbereder elevene til et arbeidsliv og et studieliv der det stilles krav.

Det er særlig elever som ikke har foreldre som pusher dem til å jobbe med skolearbeidet som trenger at det stilles tydelige forventninger fra skolen.

Når mange lærere velger å gi karakterer underveis i vurderingen, så skyldes det nettopp at de opplever at elevene lærer mer. Å ha høye ambisjoner på vegne av alle elever, uavhengig av bakgrunn, er noe av det mest sosiale man kan gjøre.

Det er elever som har svake karakterer og lav motivasjon, som taper mest på at skolen ikke stiller krav til tilstedeværelse og egen arbeidsinnsats. Etter at vi innførte fraværsgrensen på videregående skole gikk for eksempel fraværet ned med 27 prosent, og det var elevene med størst fravær som reduserte fraværet sitt mest.

De neste årene er det viktigere enn noen gang at vi prioriterer det viktigste i skolen. Koronaen har truffet våre barn og unge hardt og mange elever har gått glipp av viktig undervisning.

Jeg er bekymret for at sosiale forskjeller i skolen har økt i løpet av pandemien. Da er ikke løsningen å fjerne krav til lærernes kompetanse og fjerne lekser, eksamen, fraværsgrense og karakterer.

Valget 2021 kommer til å bli et stort retningsvalg for norsk skole. Høyre er klar for å kjempe for kunnskapsskolen.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

Relatert