Oslo 20210325. 
Lan Marie Berg før landsmøtet til MDG.
Foto: Terje Pedersen / NTB
Oslo 20210325. Lan Marie Berg før landsmøtet til MDG. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen
Mening

– Jeg har ikke sett noen forslag fra Høyre bortsett fra nye motorvei-ultimatium

Oslo har den den mest ambisiøse klimapolitikken for noen storby i verden. Og vi skal fortsette å lede an i kampen mot klimakrisen vi nå står i.

Oslo har mål om bli verdens første utslippsfrie storby innen 2030. Siden MDG kom inn i byråd i 2015 har vi sprengt grensene for hva folk trodde var mulig. Vi gjør alt det vi kan for å kutte egne utslipp, og legge til rette for klimavennlige valg i hverdagen.

Tiltakene våre er målrettede, og de kutter klimautslipp. Det er feil, slik Mathilde Tybring Gjedde og Nicolai Langfeldt skriver på TV2.no, at Oslos utslipp gikk ned med 2,5 prosent i vår første byrådsperiode. I følge Miljødirektoratet gikk ned med 4,7 prosent.

Dette til tross for at bare 15 av 23 gjennomførte klimatiltak i Oslo bare delvis fanget opp av statistikken til Miljødirektoratet. Det altså grunn til å tro at nedgangen er langt høyere enn statistikken viser.

Det stemmer heller ikke at biltrafikken gikk ned under det borgerlige byrådet, slik Langfeldt og Tybring-Gjedde feil hevder. Tvert om, den gikk opp i perioden 2011-2015.

Dette byrådet har nå endelig fått hull på utslippene fra veitrafikken, som står for omlag halvparten av byens utslipp.

Kuttet utslipp

Mesteparten av nedgangen skyldes redusert bilbruk og økt elbilandel, fordi vi har lagt til rette for at enda flere kan velger sykkel eller buss og bane. Til sammen har dette kuttet utslipp tilsvarende 60.000 biler.

Høyre trekker frem en nedgangen av utslipp også under de borgerlige, men denne skyldes i hovedsak at den rødgrønne regjeringen i 2012 varslet et nasjonalt forbud mot oljefyr, noe som straks fikk Oslos gårdeiere til å bytte oljekjel med fjernvarme og strøm.

La det ikke være noen tvil: der Oslo selv kan kutte utslipp, uten hjelp fra Regjeringen, så har vi kuttet dem.

Vi har kuttet nesten alle utslippene fra våre egne busser, biler og byggeplasser.

Vi stiller tøffe krav om klimakutt når kommunen gjør innkjøp.

Vi har satt av nær en halv milliard for å støtte klimatiltak for folk og næringsliv.

Vi har bygget sykkelveier i et tempo Oslo aldri har sett maken til.

Og vi har fått rekordmange elsykler, elbiler og elbusser. Ja, til og med elferjer og elektriske gravemaskiner!

Men skal vi lykkes med å løse klimakrisa må vi gjøre mer. Mye mer. I Oslos står vi klare til å fange CO2-utslippene fra alt avfallet som vi brenner for byen og våre nabokommuner på Klemetsrudanlegget.

I full skala ville CO2-fangst kuttet minst en femtedel av Oslos utslipp. Det er nettopp slik storskala teknologi verden trenger om vi skal løse klimakrisa.

Men i fjor, seks år etter at regjeringa lovet minst ett fangstanlegg innen 2020, sa de nei til å fullfinansiere Klemetsrud. Dette altså den samme regjeringa som har milliarder til overs når oljelobbyen ringer.

Sjokkbeskjeden

Oslo bygger også med fossilfrie eller utslippsfrie maskiner på absolutt alle våre egne byggeplasser.

Men hele 80 prosent av alle Oslos byggeplasser er statlige eller private. I fjor kom sjokkbeskjeden fra Miljødirektoratet om at utslippene fra denne fossile byggeaktiviteten var tre ganger høyere enn tidligere antatt.

Vi ønsker derfor nå å stille krav også til private utbyggere. Men også her stikker regjeringa kjepper i hjulene våre, og har hyret inn advokathjelp for å så tvil om dette lov.

Regjeringa vil heller ikke stille krav til statlige byggeplasser før om seks år.

Derfor låter det litt hult når Høyre vil ha et nytt «klimaforlik» for Oslo, blant annet med forslag om å bygge færre sykkelveier.

Vi er selvsagt alltid for nye og effektive klimatiltak, men jeg vil minne om at bystyret allerede har et klimaforlik, nemlig Oslos klimastrategi som også Høyre var med å vedta for under ett år siden.

Ultimatum

I forliket står det bl.a. at «summen av bompenger, parkeringsrestriksjoner, innstramminger i kjøremulighetene må opp på et nivå som er tilstrekkelig til å nå målene om å kutte klimagassutslipp og redusere biltrafikken».

Når dagens virkemidler ikke er tilstrekkelige til å nå disse målene, ville det vært redelig av Høyre å klargjøre på hvordan de vil støtte opp om målene disse områdene.

Hittil har jeg imidlertid ikke sett noen konkrete forslag til nye tiltak fra Høyre, bortsett fra nye ultimatum om å bygge motorveier og sette ned bompengene.

Da vi la frem klimastrategien i 2019 sa en av Norges fremste klimaforskere, Bjørn Samset fra Cicero: “..ambisjonsnivået til kommunen er nødvendig høyt. ..Det er i tråd med de mest ambisiøse internasjonale målene. Det er viktig at Oslo kommune legger seg på det nivået”.

Når Oslo nå ligger bak skjema, betyr dette bare en ting: vi må sette inn en beinhard klimainnspurt for å bli verdens første storby uten utslipp i 2030.

Men da trenger vi en ny og grønnere regjering som heller kjemper for bedre og billigere kollektivtransport enn nye motorveier og billig bensin, som ikke prioriterer milliarder av kroner i redningspakker til oljeindustrien fremfor CO2-fangst på Klemetsrud, og som ikke lar Frp få vetorett over klimapolitikken.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

Relatert