Det er uenighet blant de regionale helseforetakene om hvordan man skal organisere behandlingstilbudet for kvinner med endometriose og adenomyose.
Det er uenighet blant de regionale helseforetakene om hvordan man skal organisere behandlingstilbudet for kvinner med endometriose og adenomyose. Foto: Stockphoto via Colourbox
Mening

– De sitter med smerter på venterommet

Helseregionene krangler på bakrommet, mens kvinnene blir sittende i smerte på venterommet.

Neste år fyller Endometrioseforeningen 25 år. I gave ønsker vi oss et nasjonalt behandlingssenter og nasjonal kompetansetjeneste for endometriose.

Den gaven kan helseregionene bidra til å spleise på. Hvis de vil.

Onsdag 7. april ble det nok en gang rettet lys mot at Norge enda ikke har et eneste nasjonalt behandlingsbehandlingssenter eller en nasjonal kompetansetjeneste for endometriose.

Sverige og Danmark leder

Sverige har fire slike sentre, Danmark har to. At det er typisk norsk å være god, stemmer tydeligvis ikke når det kommer til kvinnehelse. Når det gjelder endometriose, en sykdom som rammer 1 av 10 kvinner, leder Sverige og Danmark ganske greit.

Det er ingen hemmelighet at vi er for dårlige på å diagnostisere og behandle endometriose i Norge. Utallige kvinner kan fortelle om lange diagnosetider, om å bli møtt av leger og helsepersonell som bagatelliserer deres smertefulle opplevelser, om å ikke bli sett, trodd eller hørt.

Og når de først får en forklaring på plagene sine, mangler behandlingstilbud og oppfølging. Nettopp derfor har vi et så stort behov for et endometriosesenter. Vi ønsker et nasjonalt behandlingssenter, i tillegg til en nasjonal kompetansetjeneste med nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av endometriose.

Helseregionene krangler på bakrommet, mens kvinnene blir sittende i smerte på venterommet.

Hva er egentlig problemet?

Norske Kvinners Sanitetsforening og Endometrioseforeningen har i alt for lang tid bedt om et nasjonalt behandlingssenter, hvor de mest alvorlige og kompliserte endometriosetilfellene kan behandles. Et slikt senter vil kunne skape grobunn for mer kunnskap og nasjonal forskning.

Et slikt senter vil kunne føre til bedre retningslinjer for hele landet når det kommer til endometriose, og vi ville klart å få på plass mer tverrfaglighet.

Men mens vi lengter etter et slikt senter, sitter helseregionene og krangler. For å få på plass dette sårt trengte tilbudet må alle helseregionene enes om at et slikt krafttak skal tas. Så hva er egentlig problemet, Helse Vest? Hvorfor stikker dere kjepper i hjulene, når både Helse Nord og Helse Midt er positive til et nasjonalt senter på Oslo Universitetssykehus?

Ta stilling og ikke skyld på en irrasjonell sentraliseringsfrykt, Baard-Christian Schem

Ifølge artikkelen publisert av TV 2 i onsdag kveld, hevder Helse Vest at de aldri har tatt stilling til en søknad om et nasjonalt endometriosesenter. Fagdirektør i Helse Vest RHF, Baard-Christian Schem, skriver også til TV 2 at han tror et slikt senter kan føre til flere ulemper.

Han tror at et slikt senter vil føre til at Oslo knabber til seg både erfaring om endometriose, opplæring av nye spesialister, og at tilbud ved andre sykehus da vil bli redusert eller fjernet.

Useriøs problematisering

La oss berolige deg, Schem. Et endometriosesenter i hovedstaden har ikke som mål å stjele helsekompetanse fra resten av landet. Snarere tvert imot. Et slikt senter sammen med en nasjonal kompetansetjeneste vil bidra til å bygge kompetanse, utdanne flere spesialister nasjonalt og styrke nettopp det nasjonale tilbudet.

Et slikt senter vil heller ikke ha muligheten til å ansette alle landets endometriose-spesialister, så du trenger ikke frykte for masseutvandring av leger fra by og bygd utenfor Oslo.

Å dra sentraliseringskortet blir en useriøs problematisering, spesielt når hovedproblemet er at et slikt senter ikke en gang eksisterer. For pasientene det gjelder, kan vi love deg at fordelen veier opp for ulempen ved lang reisevei. At vi jobber for å få på plass Norges første endometriosesenter betyr heller ikke at vi jobber for å få på plass Norges eneste endometriosesenter.

Men et sted må vi starte. Da er det naturlig å velge stedet som per i dag nesten allerede fungerer som et endometriosesenter. Oslo Universitetssykehus.

Vil vi ikke nøyaktig det samme egentlig?

Over 260.000 norske kvinner, transpersoner og ikke-binære har endometriose. Hovedkriteriet for å etablere nasjonale behandlingstjenester er at tilstandene er sjeldne og krever avansert, skreddersydd behandling. Selv om endometriose fremstår som en ganske utbredt sykdom, kan den i sjeldne tilfeller være utrolig kompleks å behandle. Det er den gruppen med det mest avanserte sykdomsbildet som trenger dette senteret.

Elisabeth Raasholm Larby, leder for Endometrioseforeningen
Elisabeth Raasholm Larby, leder for Endometrioseforeningen

For å sammenligne vet folk flest at kreft kan være alt fra enkelt å behandle, til svært komplekst. Bare fordi en sykdom har samme felles-betegnelse, betyr det ikke at den utarter likt for alle, eller krever helt lik behandling. Sånn er det også med endometriose.

Bli med på spleiselaget

Schem påpeker selv at hovedutfordringen ved denne sykdommen er å knytte sammen gode fagmiljøer, slik at eksperter, leger, kirurger og gynekologer kan lære av hverandre, samordne rutiner og prosedyrer, analysere behandlingsresultat sammen og samarbeide om forskning. For oss høres det ut som du også ønsker deg et nasjonalt behandlingssenter og nasjonal kompetansetjeneste for endometriose, Schem.

Ane Løvereide, nestleder for Endometrioseforeningen
Ane Løvereide, nestleder for Endometrioseforeningen

Hvis du eller noen andre i Helse Vest sliter med å se hvordan et slikt senter kan bidra til å løse disse utfordringene, er dere hjertelig velkomne til en prat med oss. Vi tar det gjerne før foreningens 25-års jubileum. Så kanskje vi kan overtale dere til å bli med resten av helseregionene på gaven vi har ønsket oss så lenge.

Bli med på spleiselaget, Helse Vest – vi trenger et endometriosesenter nå.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

Relatert