Oslo 20190809. 
Byrådsleder Raymond Johansen, byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg og byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen lanserer fredag byrådets nye klimastrategi som beskriver hva Oslo må gjøre for å tilpasse seg klimaendringene. Pressekonferansen ble holdt på trikken.
Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB
Oslo 20190809. Byrådsleder Raymond Johansen, byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg og byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen lanserer fredag byrådets nye klimastrategi som beskriver hva Oslo må gjøre for å tilpasse seg klimaendringene. Pressekonferansen ble holdt på trikken. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB Foto: Berg-rusten, Ole
Mening

Oslo er en brems

Oslo-byrådets klimapolitikk er redusert til en kamp mot bilen – i stedet for utslippene.

Samtidig som de nasjonale utslippene går ned, er Oslo-byrådet blitt en sinke i klimapolitikken. Hovedstaden er langt unna å nå klimamålene. Nå håper vi byrådet blir med på et forpliktende klimaforlik i Oslo.

Etter at de rødgrønne inntok byrådskontorene i Oslo, har avstanden vært stor mellom retorikk og resultat. Konfliktnivået har vært høyt, det samme har temperaturen på debatten.

Samtidig viser statistikken at man kun har klart å redusere utslippene med knappe 2,5 prosent siden 2015. Virkemidlene i Oslo har ofte vært symbolsk tunge og ensrettet mot de som eier bil. Ap-byrådet har fjernet parkeringsmuligheter ved sykehjem, kirkegårder og idrettsanlegg for barn og unge.

Blind for tiltak

Det er ikke småbarnsfaren som henter ungene på fotballkamp eller familien som besøker bestemor på sykehjemmet som alene skal bære utslippsreduksjonene. I kampen mot bilen har man blitt blind for de tiltakene med desidert størst klimaeffekt.

Ved avfallsforbrenningsanlegget til Fortum på Klemetsrud står de klare til å igangsette karbonfangst og lagring (CSS). Om vi realiserer det prosjektet, vil det kutte Oslos fossile utslipp med om lag 15 prosent.

Regjeringen har lagt penger på bordet for å realisere prosjektet, et prosjekt som vil kunne bli flaggskipet i norsk klimapolitikk, og skape grobunn for en rekke fremtidsrettede arbeidsplasser. Muligheten ligger nå i kommunens hender til å redusere utslipp tilsvarende 200.000 biler.

Hadde MDG hatt den samme entusiasmen for å realisere karbonfangst som de har iver etter å fjerne folks parkeringsplasser, så ville det hatt stor betydning for Oslos klimagassutslipp.

Oslo kan ikke være en brems

Vi må evne å se sammenhengen mellom tiltak og mål. Den borgerlige regjeringen kutter utslipp nasjonalt i takt med klimamålene. Det gjorde også det borgerlige byrådet da man styrte Oslo.

Fra 2011-2015 ble utslippene i Oslo kuttet med mer enn 10 prosent, samtidig økte antall reiser i kollektivtrafikken kraftig. Etter påtrykk fra Oslo Høyre ble det bygget store veitunneler som Bjørvikatunnelen og Lørentunnelen som ga rom for nye byutviklingsprosjekt, samtidig gikk biltrafikken gikk ned.

Takket være regjeringens elbilpolitikk skjer nå elektrifisering av bilparken rett foran øynene på oss.

Vil ha klimaforlik

Det hjelper imidlertid ikke klima at vi politikere slår hverandre i hodet med påstander om hvem som gjorde hva når, og krangler over sykkelveier og antall p-plasser. Vi må handle. Det er derfor Høyre ønsker et nytt og bredt klimaforlik i bystyret. Vårt mål er at Oslo skal være den grønneste byen i Norge og den grønneste hovedstaden i Europa. Skal vi klare det, så må bilparken bli grønnere, utslippene fra byggebransjen reduseres, sirkulærøkonomien vokse, og kollektivtilbudet bygges ut.

Vi håper byrådet og MDG tar denne utfordringen. Vi kan ikke tillate at Oslo skal være en brems i kampen mot utslippene.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

Relatert