Mening

Vil koste skattebetalerne unødvendige milliarder

Jo, både du og jeg har rettigheter, og det vil vi fremdeles ha uansett utfall 9. mars.

Den siste uka har det stormet rundt innlegget mitt, postet i Aftenposten 2. mars, om hvorfor jeg er imot å inkorporere (innlemme) konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) inn i norsk lov.

Først må jeg komme med en saksopplysning. I kronikken din, Guro Helene skriver du at CRPD er den eneste konvensjonen som ikke er inkorporert i norsk lov, dette er feil.

Norge har siden tilkomsten av folkerett rundt år 1870 undertegnet en rekke traktater og kun et fåtall av disse konvensjonene nevnes spesifikt i menneskerettighetsloven av 1999.

Milliarder

Noe jeg imidlertid kan være enig med deg i, er at situasjonen for oss med nedsatt funksjonsevne i dag kunne vært bedre.

Spørsmålet jeg stiller er om den vil bedres med å inkorporere CRPD inn i norsk lov. Å inkorporere CRPD vil koste flere milliarder kroner.

Dette vil føre til høyere skatter for skattebetalerne, noe jeg synes er unødvendig hvis det ikke vil gjøre noen forskjell fra dagens situasjon.

Jeg er en av dem som ikke ønsker å sløse med skattepenger, men gå inn for gode og bærekraftige løsninger som vil ha en positiv og langvarig effekt.

Det er viktig for meg å få frem at jeg ikke er imot konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne, tvert imot – denne er kjempeviktig.

Rettighetsløse

Norge har siden 2013 vært forpliktet til å følge den. Regjeringen arbeider kontinuerlig for å sikre en effektiv gjennomføring og passer på at norsk lov er i overenstemmelse med konvensjonen.

Så nei, vi er ikke rettighetsløse selv om vi ikke har inkorporert CRPD inn i norsk lov.

En inkorporering av CRPD vil i stor grad svekke norsk helselovgivning overfor funksjonshemmede.

En av grunnene er at komiteen ansvarlig for tolkning og oppfølging av konvensjonen har et svært utvidende syn på forståelsen og tolkningen av konvensjonen.

Problematisk

Mange av disse tolkningene er svært problematisk for Norge å slutte seg til. Et eksempel er at CRPD fastslår at en kan gi grunnlag for fratakelse av rettslig handleevne eller tvungen helsehjelp, noe Norge i likhet med mange andre land tillater dette som siste løsning.

Det vil si at sentrale bestemmelser i norsk lovgivning er i strid med konvensjonen.

Å inkorporere CRPD inn i norsk lov vil ikke gi noen flere rettigheter når det gjelder hatkommentarer på stranda, overfall når man går med hvit stokk eller avvisning på jobbsøknader.

Lover som forbyr slik uønsket atferd har vi allerede i Likestillings- og diskrimineringslova og Straffelova og vil ikke bedres ved inkorporering av CRPD.

Derfor tror jeg at systematisk holdningsarbeid, slik som vi ser en satsning på i eksempelvis rusreformen, vil ha en mye større effekt enn en inkorporering.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

Relatert