Oslo 20201106. 
Byrådsleder Raymond Johansen innfører nye og strengere smitteverntiltak i Oslo på grunn av økende koronasmitte i hovedstaden.
Foto: Heiko Junge / NTB
Oslo 20201106. Byrådsleder Raymond Johansen innfører nye og strengere smitteverntiltak i Oslo på grunn av økende koronasmitte i hovedstaden. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: Heiko Junge
Mening

Vil Solvik-Olsen ha tilbake motorveien over Rådhusplassen?

Selv om vi er villige til å ta kraftige tiltak i bruk for å forbedre bylufta, betyr det ikke at vi vil forby bilen i Oslo, slik Solvik-Olsen hevder.

Valgkampen er i gang. I alle fall for Ketil Solvik-Olsen, Frps interimsstyreleder i Oslo. I et innlegg på tv2.no går han høyt på banen og hevder at Oslo ikke trenger å ta ansvar for klimautslipp.

Begrunnelsen? At det finnes kullkraftverk i Kina. 70 prosent av verdens klimautslipp kommer fra byer, og derfor er det bra at byer over hele verden nå tar stadig større ansvar i klimakrisen.

Oslo har et innovativt næringsliv og sterke kunnskapsmiljøer som utvikler teknologi og løsninger som reduserer utslippene.

De gir arbeidsplasser og verdiskaping lokalt, men bidrar også globalt til kutt i klimautslipp.

Kina

Byrådet støtter selvfølgelig opp om dem. Skulle man fulgt Solvik-Olsens logikk, kunne vi bare lagt ned hele innsatsen. Problemet er jo større i Kina.

Men fritar kullkraftverkene i Kina oss for ansvar? Jeg mener vi skal ta vår del av ansvaret.

Det er dessuten ikke sånn at klimaendringene ikke merkes her i byen. For få år siden var luftforurensinga i Oslo så høy at folk med astma måtte holde seg innendørs på de verste dagene.

Norge ble dømt for dårlig luftkvalitet.

Noe måtte gjøres, og nå er Oslo-lufta bedre enn på mange år. Selv om vi er villige til å ta kraftige tiltak i bruk for å forbedre bylufta, betyr det ikke at vi vil forby bilen i Oslo, slik Solvik-Olsen hevder.

Groruddalen

Jeg har gjennom hele mitt voksne liv bodd i Groruddalen og kjørt bil. Nå bor jeg sentralt i Oslo – også med bil.

Bilen er en viktig og nødvendig del av hverdagen til mange, men gir også frihet til å leve forskjellige og aktive liv.

Byrådet har tilrettelagt for bilen, blant annet gjennom innføring av beboerparkering og svært gunstige elbilfordeler, men vi har også satt inn tiltak for helt nødvendig trafikkregulering; dels gjennom å satse på t-bane, buss, trikk og sykkel, dels gjennom bompenger og parkeringsavgifter og dels gjennom å lede mer av trafikken gjennom tunneler.

Det sier seg selv at dette er nødvendig. Oslo har vokst med 25 nye innbyggere hver dag siden år 2000, og i år vil vi passere 700.000 innbyggere.

Vi har ikke ubegrenset med plass. Antall biler i Oslo har vokst de siste åra, ikke bare i antall, men også i andelen av befolkninga som eier bil.

For å unngå kø, kork og kaos for de som er avhengig av bilen, må flere av de som ikke er avhengig av bil velge andre transportformer.

Karl Johans gate

Ikke minst når de skal inn til sentrum. Det er mulig Solvik-Olsen vil ha tilbake motorveien over Rådhusplassen og trafikken i Karl Johans gate. Selv vil jeg heller tilrettelegge for mer byliv, flere arbeidsplasser og flere opplevelser i sentrum.

Derfor har vi gjort Oslo sentrum mer attraktivt de siste årene, og også gjort det lettere å reise kollektivt inn til sentrum.

Det betyr ikke at det er forbudt med bil eller at man ikke kan kjøre bil til sentrum.

Vi har nesten 50.000 parkeringsplasser i sentrum, og Solvik-Olsen er mer enn velkommen til å kjøre inn til byen, dersom han skulle være i tvil om det er lov eller ikke.

Løskrutt

I det hele tatt bør kanskje Solvik-Olsen bli litt bedre kjent med sitt nye fylke.

Ifølge Solvik-Olsen svekker byrådet Oslos næringsliv, ødelegger egen økonomi og gjør byen kjipere for folk.

Dette er å skyte med løskrutt. For det første: Oslo er kåret til Norges mest næringsvennlige fylke av NHO.

Bare de siste fem åra har 288 selskaper med 50 ansatte eller flere etablert seg i byen vår.

Er det å svekke næringslivet? For det andre: Oslo kommune har nettopp fått toppkarakter i Standard & Poor’s kredittvurdering.

Bare staten og Kommunalbanken oppnår like høy karakter i Norge som Oslo kommune. Er dette et tegn på at vi ødelegger kommuneøkonomien?

For det tredje: Jeg tror ikke Oslo-folk synes byen har blitt kjipere de siste åra. Jeg tror folk liker at vi får en mer skapende og rettferdig by, og liker at veier er lagt i tunnel og at biltrafikken i sentrumskjernen er redusert.

I årevis designet vi sentrum rundt bilen. Nå tenker vi annerledes. Vi former sentrum rundt menneskene.

Det er en stor omlegging. Men vi skal gjøre det på en måte folk opplever som rettferdig, slik at innbyggere og næringsliv kommer styrket ut av det.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

Relatert