Mening

Vi faller mellom to stoler!

Hva med oss privatister?

Guri Melby har nettopp avlyst de skriftlige og muntlig-praktiske eksamenene som skulle være i vår.

Det har jeg som privatist håpet ikke skulle skje.

Nå konkurrerer jeg og avgangselevene i år på ulikt grunnlag om studieplassene til høyere utdanning.

Jeg tar alle eksamenene for å oppnå generell studiekompetanse som privatist. Det vil si at jeg kjøper pensumbøker og leser på egenhånd.

Deretter tar jeg eksamen i hvert enkelt fag, både skriftlig og muntlig.

Jeg skal søke meg inn på høyere utdanning til høsten. Dermed vil jeg konkurrere om de samme studieplassene som avgangselevene i år.

Noe jeg synes blir urettferdig. Poenggrensen for å komme inn på samtlige studier i fjor høst var rekordhøy.

En av grunnen til at snittet i fjor ble betydelig hørere enn tidligere år, tror jeg var på grunn av de avlyste eksamenene fjor vår.

De fikk ikke eksamenskarakter på vitnemålet, kun standpunktkarakter.

Utdanningsdirektoratet sine analyser av karakterstatistikken fra de ti siste skoleårene viser at 4 av 10 elever får lavere karakter til skriftlig eksamen enn til standpunkt i samme fag.

Flest elever går ned i karakter til norskeksamen. Dermed får de også et høyere snitt enn de ville fått hvis de hadde tatt eksamen.

Det går ut over oss privatister. Vi søker jo kun med eksamenskarakterene. Vi har ikke noe annet vurderingsgrunnlag.

Noen foreslår at også avgangselever i tidligere kull, skal få slippe å ha med eksamenskarakteren på vitnemålet, slik at de stiller på lik linje med årets avgangselever.

Men hva med oss privatister? Vi burde fått en kompensasjon. Det er hardt nok å lære seg alt av pensum selv.

Hvis vi da i tillegg kommer til å stille dårligere enn avgangselever, så synes jeg det blir veldig urettferdig. Vi privatister faller mellom to stoler i denne problemstillingen.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no

Relatert