Mening

«Barn sitter ikke og venter på neste pressekonferanse»

«Vi voksne er så opptatt av å leve vårt vanlige liv i koronavennlig lightversjon at vi glemmer at barn lever i nuet», skriver mobbeombud Kjerstin Owren.

Alle mennesker er sosiale vesener med et iboende behov for tilhørighet, og en frykt for sosial eksklusjon. Både voksne og barn trenger positiv sosial kontakt med andre.

Dette behovet er ekstra sterkt i situasjoner hvor vi opplever utrygghet eller uro. Uforutsigbarhet og endringer utløser nemlig stresshormoner som gjør oss mer sårbare enn ellers. I situasjoner eller perioder preget av stress og uforutsigbarhet, er sosial kontakt ekstra viktig.

En situasjon som en global pandemi, for eksempel.

To store sosiale begivenheter i barns liv, bursdag og Halloween, er det publisert grundige og nyttige veiledere om med tanke på smittevern slik at det skal være mulig å gjennomføre med litt ekstra planlegging.

«Barn skal kunne ha bursdag eller halloweenfest med vennene som de allerede er mye sammen med», sa kunnskapsministeren på gårsdagens pressekonferanse. «Gå med de man er sammen med til vanlig», sier FHI om årets knask eller knep-runder.

Hvem har ansvaret for å sette denne informasjonen inn i en større kontekst, som minner oss på å risikovurdere for koronaekskludering?

Ikke alle har noen de er mye sammen med. Og mange barn har nå tilvent seg en ny normal hvor både de og andre i økende grad legitimerer utenforskap. Dette kan få store konsekvenser.

BEKYMRET: Mobbeombud Kjerstin Owren i Oslo.
BEKYMRET: Mobbeombud Kjerstin Owren i Oslo. Foto: Sturlason/Oslo kommune

Vi har så lett for å tenke at de ensomme og sårbare blant oss bare må stramme seg litt opp, kreve sin plass, stå opp for seg selv og ikke godta å være utenfor.

Sannheten er at dersom man blir usynliggjort over tid, så mister man troa på seg selv. Mange ensomme barn tror det er normalt å velges bort. Noen tenker de ikke fortjener bedre.

Når FHI publiserer Halloween-informasjon på et så detaljert nivå at det tipses om hvilken type kjøkkenredskap man kan bruke til å dele ut godteri med (pølseklype eller skje), hvorfor går det ikke ut tilsvarende budskap fra myndighetene om at vi også har ekstra et flokkansvar for de svakeste i denne tiden?

At vi må legge hodene i bløt for å finne løsninger som både er smittevernsvennlige og inkluderende? Minne hverandre på at alle barn trenger å oppleve fellesskap med andre?

Vi trenger mer informasjon som peker på at alle barn trenger positiv og jevnlig sosial kontakt, ikke bare på tross av, men også på grunn av, covid-19.

Vi voksne er så opptatt av å leve vårt vanlige liv i koronavennlig lightversjon at vi glemmer at barn lever i nuet. De sitter ikke og venter på neste pressekonferanse.

Betydningen av trygg oppvekst og sosialisering kan ikke settes på pause. Kanskje må vi tenke helt nytt om hvordan vi utnytter tiden vi har sammen nå istedenfor å tenke at vi er i en unntakstilstand som krever litt tålmodighet og velvilje.

Bøtta er tømt for godteri innen søndag, det som pølseklypa slapp oppi der er raskt glemt. Halloween er populært først og fremst på grunn av følelsen det gir å dele en positiv og spennende opplevelse i fellesskap med andre.

Høsten kan bli ekstra tung for de som ikke føler på dette, uansett hvilken dag det måtte være.

Relatert