Oslo 20200324. 
Statsminister Erna Solberg orienterer pressen om det videre arbeidet med å håndtere koronavirusutbruddet i Norge, og konsekvensene av det.
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Oslo 20200324. Statsminister Erna Solberg orienterer pressen om det videre arbeidet med å håndtere koronavirusutbruddet i Norge, og konsekvensene av det. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: Heiko Junge
Kommentar

«Til deg som håper dette går over raskt: Det blir verre»

Om kort tid er det ikke mange som kommer til å huske hytteforbudet, skriver TV 2s kommentator Aslak Eriksrud.

Konsekvensene av korona-krisen er allerede blitt enorme. I Norge har vi ikke flere enn rundt 2.500 registrerte smittede. Helsemyndighetene anslår nå at det reelle tallet kan være opptil ti ganger så høyt.

Man anslår at det såkalte smittetallet, altså hvor mange friske som blir smittet av hver korona-syke, var 2,4 før de historiske smitteverntiltakene ble effektuert 12. mars.

De som eventuelt er kritiske til de smitteverntiltakene som nå gjennomføres, kan se for se følgende: Uten de inngripende tiltakene anslår helsemyndighetene at så mange som 220.000 nordmenn kunne vært smittet rett over påske, opptil 4.200 anslås innlagt på sykehus, og over 500 av dem på intensivavdeling. Og det altså bare et par-tre uker frem i tid.

Hvis vi ikke får redusert smittetallet, vil vi med andre ord nærme oss italienske tilstander i løpet av relativt kort tid. De ufattelige bildene fra et italiensk helsevesen i full kollaps er skremmende.

Målet med myndighetenes inngripende tiltak er å dempe og på sikt slå ned epidemien før det når så langt. Klarer vi å få smittetallet ned til under 1,0, altså at hver smittede i snitt ikke smitter mer enn 0,9 eller færre, så vil epidemien brenne ut av seg selv. Utfordringen med korona, er at det sprer seg mye raskere enn vanlige influensavirus, er mer aggressivt og ikke minst at vi ikke har noen vaksine.

Konsekvensene for samfunnet er også vanskelig å fatte. Selv om vi skulle lykkes med å flate ut kurven og begrense smitten til et håndterbart nivå for helsevesenet, så vil prisen være høy.

Antallet arbeidsledige har mer enn firedoblet seg på to uker. 10. mars var antallet helt ledige 65.000. Nå er det ufattelige 291.000 ledige, ifølge ferske tall fra Nav.

Ledigheten er på over ti prosent. Det blir mange referanser til andre verdenskrig om dagen. Vi må tilbake til krigen for å finne lignende ledighetstall, også.

Helsemyndighetene deler korona-epidemien i Norge deles opp i fem faser:

  1. Enkelttilfeller (stort sett fra utlandet)
  2. Noen tilfeller med lokal smitte, men fortsatt stor andel smittet i utlandet
  3. Hovedbølgen med utstrakt smittespredning i samfunnet
  4. Full epidemi med stor belastning på helsesektoren
  5. Senere epidemi, med et synkende antall tilfeller

Til deg som håper dette går over ganske raskt: Norge er fortsatt i fase to.

Vi er altså tidlig i epidemien, fortsatt langt unna toppen. Det kommer til å bli verre. Hvor mye verre vet vi ennå ikke. Men om noen dager vil vi trolig få sterkere indikasjoner på hvor stor effekt smitteverntiltakene har hatt til nå.

Men når historien om korona-viruset skal skrives, vil konsekvensene være så enorme for den enkelte, for næringslivet, for velferdsstaten, for hele det norske samfunnet, at hytteforbudet kun fremstår som en ubetydelig bagatell – om noen i det hele tatt husker det.