Riksrettsprosessen går for fort. Flere vitner må bli hørt. Så langt er det ingenting som har kommet frem som gir grunnlag for å stille president Donald Trump for riksrett. Det var konklusjonene til professor Jonathan Turley da han inntok justiskomiteens høringssal i Representantenes hus onsdag.

Det var oppfatninger hans tre kolleger på høringsbenken ikke delte. Jusprofessorene Noah Feldman, Pamela Karlan og Michael Gerhardt mener at det haster med å stille Donald Trump for riksrett. At det er eneste måten å sørge for at Trump ikke misbruker sin makt og stilling for å sikre seg en valgseier neste år.

I 2016 ba presidentkandidat Donald Trump Russland om å hjelpe ham med å vinne valget. Det gjorde han så hele verden hørte det, da han ba russerne hacke Demokratenes servere. De tre jusprofessorene mener også at president Trump ba Ukraina om å hjelpe ham med gjenvalg da han i sommer ba Ukrainas president om å etterforske Joe Biden.

Med alle midler

De tre vitnene mener det er grunn til å tro at Donald Trump vil gjøre det igjen. At han vil be utenlandske stater eller andre om å hjelpe ham med å beholde makten. Selv om det betyr at han bryter loven. De tror kort og godt at Donald Trump vil gjøre nær sagt hva som helst for å bli sittende, og at det derfor er viktig at han kastes ut av Det hvite hus før neste valg.

Onsdagens høring kan bli den siste før en riksrettstiltale gjøres klar. Fire edsvorne eksperter på den amerikanske grunnloven ga sine vurderinger. Til Turleys konklusjon om at prosessen ikke har vært god nok for en så alvorlig sak som å stille presidenten for riksrett, pekte demokratene på at Det hvite hus gjorde hva de kunne for å motarbeide prosessen. At Trump ikke vil gi fra seg relevante dokumenter eller la nære medarbeidere stille som vitner. De vil ikke la ham trenere prosessen.

Blir sittende

Professor Gerhardt pekte på det beviselige faktum at Donald Trump ved en rekke anledninger har hevdet at han står over loven, og kan gjøre som han vil. I bakgrunnsgrunnlaget for den amerikanske grunnloven kommer det helt tydelig frem at grunnlovsfedrene ikke var av samme oppfatning. Tvert imot var de opptatt av å sørge for at alle, også presidenter, måtte stå til ansvar for sine handlinger.

– Trump var villig til å ofre vår sikkerhet for egen vinnings skyld, sa lederen for justiskomiteen, Jerry Nadler, da han innledet onsdagens høring.

Men, republikanerne viser at de fortsatt er lojale mot presidenten. Demokratene vil nok sørge for at Donald Trump blir stilt for riksrett, men han blir neppe dømt.