Oslo 20190910. 
Senterpartiet (SP) og leder Trygve Magnus Slagsvold Vedum feirer valgseieren på partikontoret i Oslo.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Oslo 20190910. Senterpartiet (SP) og leder Trygve Magnus Slagsvold Vedum feirer valgseieren på partikontoret i Oslo. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Terje Pedersen
Analyse

Kan Senterpartiet bli landets største parti?

Man må mer enn 25 år tilbake i tid for å finne bedre galluptall for Senterpartiet enn dagens 19,5.

Med Arbeiderpartiet på 22,6 og Høyre på 21,1 puster Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum nå de to store i nakken med 19,5.

Trygve Slagsvold Vedum liker ikke spørsmålet: «Kan Senterpartiet bli landets største parti?» og svarer at det er en god enkeltmåling. Faktisk er det den beste målingen for partiet siden før folkeavstemningen om norsk medlemskap i EU i 1994. Det er kun det siste året før avstemningen at partiet har hatt målinger som har vist høyere oppslutning.

Henter 124 000 velgere

Bakgrunnstallene viser at 77 prosent av de som stemte Senterpartiet i 2017 sier de vil gjøre det igjen. Ingen andre partier har en høyere andel lojale velgere.

Målt netto overgang henter Senterpartiet nye velgere fra alle stortingspartier unntatt Rødt. Og de henter mange, denne gang skikkelig mange fra Arbeiderpartiet. Hele 123.000 flere enn det er som går motsatt vei. Også fra Frp henter Senterpartiet netto 58.000 og fra Høyre 33.000.

Samlet henter Senterpartiet nå 124.000 flere velgere fra partiene på venstresiden i politikken enn de mister tilbake. Samme tall for henting av velgere fra regjeringspartiene er 120.000.

Senterpartiet har klart høyest oppslutning i de minst sentrale kommunene, men tallene viser at den er økende også i sentrale strøk av landet. På intervjuene som er gjort blant velgere nord for Dovre er partiet størst.

Oppslutningen er høyere blant menn enn kvinner. Partiet øker mest blant unge, men er fortsatt større blant de eldste velgerne. Partiet er i vekst. Spørsmålet er om toppen snart er nådd, eller om Senterpartiet kan bli størst i landet. Slagsvold Vedum svarer unnvikende både på denne og hva han gjør dersom hans parti blir større enn Høyre og Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet får 22,6 (- 0,7). Andelen lojale velgere er på 60 prosent, ned 6 fra oktober. Samtidig øker lekkasjen til Senterpartiet. 133.000 Ap-velgere fra stortingsvalget ville i dag ha stemt Sp. Partiet går tilbake blant kvinner og tilbakegangen er størst blant de spurte nord for Dovre.

Høyre får 21,1 (+ 0,9). Andelen lojale velgere fra stortingsvalget er på 67. Partiet mister færre tidligere velgere til Ap, men flere til Sp. Høyres oppslutning øker blant unge. Partiet går frem i alle landsdeler sør for Dovre.

Fremskrittspartiet får 9,2 (+ 0,2). Andelen lojale velgere er på 69 prosent. Partiets to største problemer at 58.000 tidligere velgere går til Senterpartiet og 43.000 til Høyre. Oppslutningen er dobbelt så høy blant menn som kvinner.

Kristelig Folkeparti får 2,9 (- 1,0). Det er den laveste oppslutningen Kantar har målt. Men både i november (før landsmøtet om retningsvalg) og desember (rett etter retningsvalget) og januar i år hadde de 3,0. I mine regneark finner jeg 37 målinger fra Kantar/TV 2 med oppslutning på 3-tallet. Denne uken blusset debatten om retningsvalg opp igjen, i en bok skrevet av den tidligere rådgiveren til Knut Arild Hareide. I intervjuene som er gjort før boka var oppslutningen til KrF dobbelt så høy som i intervjuene gjort etter at boka kom ut.

SV faller mest og får 5,6 (- 3,3). Andelen lojale SV-velgere fra 2017 har falt betydelig fra oktober. Lekkasjen av tidligere velgere til Rødt har økt. SV ble i oktober målt svært høyt blant unge velgere, nå er tallet mer normalt.

Rødt får 6,6 (+ 0,5) og går dermed for andre gang i historien forbi SV i en Kantar-måling. Partiet har like høy andel lojale velgere som Senterpartiet og henter nye velgere fra flere av de andre partiene. Denne gang er oppslutningen til Rødt høyest blant velgere over 60 år.

Venstre får 3,4 (+ 0,8). Andelen lojale velgere er som vanlig lavere enn for de andre stortingspartiene. Men Venstre henter denne gang noen nye velgere som stemte Høyre, Frp og SV. Partiets oppslutning er høyest blant unge.

MDG får 6,9 (- 0,3). Andelen lojale velgere har falt siden oktober og partiet mister en del tidligere velgere til Arbeiderpartiet. Faktisk er MDG det eneste partiet som opplever økt lekkasje av velgere til Ap fra oktober.

Andre partier får 2,2 (- 1,0). Her er bomlistene størst med 0,9. Pensjonistpartiet får 0,3, Kystpartiet 0,3 De kristne 0,2, Liberalistene 0,2 og Demokratene 0,2.

Det er Kantar som gjennomfører målinger for TV 2. Byrået som tidligere het Norsk Gallup har laget målinger i Norge siden 1964.

Målingen er laget ved telefonintervjuer av 982 personer i tidsrommet 28. oktober - 1. november. 81,9 prosent oppga preferanse. Feilmarginen er +/- 1,4 - 2,8 prosentpoeng.

Partibarometeret gir en månedlig oppdatering av styrkeforholdet mellom de politiske partiene i Norge, med utgangspunkt i partienes tilslutning ved Stortingsvalget 2017. Endringene vurderes i forhold til velgermobilisering, samt de enkelte partienes evne til å rekruttere gamle og nye velgere.