Mening

Norge lukker øynene for avfallsdumping i utlandet

Det skal ikke være sånn at dersom man velger å ikke følge regelverket får man kun en smekk på fingeren.

Gjennom flere reportasjer den siste tiden har vi sett kritikkverdige forhold bli avdekket om hvordan avfall blir dumpet utenfor Norges landegrenser.

TV 2 har hatt reportasje om hvordan kunstgressbaner havner i land som ikke har forutsetninger for å håndtere avfallet, samtidig som vi vet at det inneholder miljøfarlige stoffer.

Avfallsregelverket påpeker at man ved mistanke om farlige stoffer skal håndtere det som farlig avfall inntil motsatte er bevist. I dette tilfellet sendes kunstgressbaner med ukjent innhold ut av landet uten gjennomførte analyser.

Et fellestrekk i sakene som avdekkes for tiden, er at Miljødirektoratet ser gjennom fingrene og at det er lite konsekvenser for de som velger å unngå lovverket.

For regelverket er på plass. Det er ikke der det skorter.

Det er etterlevelse og kontroll som mangler i disse tilfellene som har dukket opp. Det må være preventive konsekvenser for lovbrudd. Vi ønsker revisjoner velkommen og tror de bidrar til at vi og resten av bransjen opptrer ansvarlig. Derimot mener vi at Miljødirektoratet ikke har ryggen fri, når de på den ene siden regelmessig reviderer etablerte aktører i avfallsbransjen, og samtidig velger å se bort fra øvrige aktører i markedet som bryter loven gjentatte ganger.

Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning er et norsk konsern som leverer avfalls- og gjenvinningstjenester.

Gjennom mange år har vi i Norsk Gjenvinning, sammen med bransjen, tatt ansvar og bygget en verdikjede i Norge som kan håndtere avfall på en forsvarlig måte. For selv om man får et inntrykk i media av at avfallsbransjen til tider ikke har kontroll, er kontroll noe av det viktigste vi har. Som et ansvarlig avfallsselskap må vi kunne garantere sporbarhet og etterlevelse til alle våre kunder, og samtidig må vi kunne forvente at Miljødirektoratet følger opp regelverket og sikrer at vi konkurrer på like vilkår.

Det skal ikke være sånn at dersom man velger å ikke følge regelverket, får man kun en smekk på fingeren. Vi er i disse tilfellene helt avhengige av at politi, tollmyndigheter og Miljødirektoratet jobber sammen for å ta knekken på denne typen kriminell virksomhet.

Elektrisk og elektronisk (EE-) avfall viser seg også å bli sendt til Afrika med Miljødirektoratets viten og vilje. Norge er en nasjon med et enormt forbruk sammenlignet med andre land i verden, samtidig er det ikke til å stikke under en stol at vi lever i en tid hvor ressursknapphet er et faktum.

Derfor er det ekstra alvorlig at myndighetene ikke ser viktigheten av å ta ansvar for alle strømmer av avfall, slik at vi har kontroll på håndteringen av verdifulle råvarer som i stedet får stor negativ miljøpåvirkning når det ikke behandles korrekt. En økonomi blir sirkulær ved god og ansvarlig utnyttelse av ressurser.

Derfor er det å sikre ansvarlige verdikjeder i den praktiske verden, mye viktigere enn fagre handlingsplaner og en strategi om sirkulærøkonomi fra Regjeringen. Dette i en tid hvor man fort kan få inntrykk av at grønnvasking er veien til overskriftene.

Vi tror at det hadde vært langt mer slagkraftig om myndighetene hadde samarbeidet med den ansvarlige delen av bransjen, enn å revidere oss med høyrehånd og se gjennom fingrene overfor lovbrytere med venstrehånd. Sporbarhet krever innsats og dedikasjon over lang tid.

Noen ganger må man velge ansvarlighet over økonomi, fordi det er det eneste riktige.

Å dumpe Norges avfall andre steder i verden med lukkede øyne er ikke ansvarlig – det må få en slutt! #vigirossaldripåsikkerhet