Slik skal «smarte» kameraer stoppe narkosmuglere

MAGNORMOEN KONTROLLSTASJON (TV 2): Tolletaten får 120 nye stillinger og skal montere skiltgjenkjennende kameraer langs hele grensen mot Sverige og Finland.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det begynte som et prøveprosjekt, der Tolletaten satte opp skiltgjenkjenningskameraer på de mange ubemannede grenseovergangene i Østfold.

Siden 2009 har et titalls kameraer fungert som tollernes forlengede armer. En rekke store narkotikabeslag har blitt gjort som følge av at mistenkelige biler fanges opp av kameraene.

VARSLER SENTRALEN: Skiltgjenkjennende kameraer varsler tollstasjonene når skilter som er registrert i Tolletetens etterretningssystemer passerer. Foto: Tommy Storhaug/TV 2.
VARSLER SENTRALEN: Skiltgjenkjennende kameraer varsler tollstasjonene når skilter som er registrert i Tolletetens etterretningssystemer passerer. Foto: Tommy Storhaug/TV 2.

Nå utvides satsingen med full kraft, og innen 2019 skal samtlige grenseoverganger mellom Finland og Norge og Sverige og Norge overvåkes.

– Dette er en stor satsing, og vil gjøre at vi kan ta flere for for eksempel narkotikasmugling, sier Siv Jensen, som i kraft av å være finansmininster er øverste sjef for Tolletaten.

Forrige uke besøkte hun Magnormoen kontrollstasjon, der hun fikk demonstrert hvordan kameraene brukes i praksis.

– Disse kameraene er et veldig godt hjelpemiddel, men de hadde ikke hatt noen effekt dersom vi ikke hadde hatt disse dyktige tollerne til å betjene teknologien, sier Jensen til TV 2.

Vil ta smuglere

Totalt går det nærmere 100 veier mellom Norge og de to nabolandene, og smuglere har i lang tid forsøkt å unngå politi og tollvesen ved å krysse grensen på lite trafikkerte grusveier og via traktorveier i de enorme skogene i grenseområdene.

– De er veldig smarte og finner hele tiden måter å komme seg inn på, sier tolldirektør Bjørn Røse til TV 2.

– Veldig godt hjelpemiddel

Røse forteller at tollregion Øst har hatt stor suksess med bruk av de fjernovervåkede kameraene.

– I over halvparten av de store smuglersakene i region Øst i 2015, ble sakene rullet opp som følge av at bilene ble fanget opp på kamera, sier Røse.

På de faste tollstasjonene bemannes kontrollrommene hvor tollbetjentene kan følge med på kameraene, som skanner bilskiltene på samtlige biler som passerer.

Registreringsnumrene kontrolleres automatisk mot diverse registre, og kjører en bil som kan kobles til tidligere kriminalitet forbi - går alarmen i sentralen.

45 av 120 nye tollere som skal ansettes i løpet av 2016 skal ha et spesielt fokus på å bemanne kontrollrommene der kameraene overvåkes, samt de mobile utrykningsenhetene.

Slik blir grensesatsingen:

Regjeringen har for 2016 bevilget 91,5 millioner til 120 nye stillinger i Tolletaten. Fordelingen blir slik:

• 45 stillinger brukes til å følge opp kameraer ved alle landeverts grenseoverganger og ferjeterminaler med utenlandstrafikk og det blir flere mobile kontrollpatruljer i Tolletaten.

• 50 årsverk gir døgnbemanning ved Svinesund og Ørje tollstasjoner i Østfold. Tollbemanningen styrkes ved lufthavnene i Bergen, Kristiansand, Sandefjord, Trondheim og Tromsø.

• 28 årsverk styrker etterretnings- og analysekapasiteten i Tolletaten. Det blir etablert et nasjonalt kompetansesenter for analyse- og etterretning. Dette vil gi muligheter for bedre bearbeiding av datamateriale, bedre objektutvelgelse og økt treffprosent og være en betydelig støtte for den operative tollstyrken.

Kilde: Statsbudsjettet.