Forræder - slik er spillereglene i TV 2s nye serie

SPILLERTYPER

De Lojale er i flertall, og vet ikke hvem hverandre er.

Forræderne er i mindretall, og vet hvem hverandre er.


SPILLERNES MÅL

De Lojales mål er å forvise alle Forræderne, og stå igjen til slutt.

Forrædernes mål er å manipulere og forvirre de Lojale, og stå igjen til slutt.


REGLER

Forræderne velges ved trekning og utnevnes når spillet begynner. De skal aldri avsløre seg selv.

Forræderne kan aldri bli flere enn de er ved spillets start, men blir de færre kan de rekruttere fra de Lojale, enten ved å friste eller å tvinge.

Hver dag får spillerne et oppdrag. Oppdraget skal utføres i samarbeid mellom Lojale og Forrædere. Målet i oppdragene er å vinne sølv. Sølvet fordeles mellom vinnerne av spillet i spillets siste runde.

Én spillrunde er ett døgn, og det skal spilles ti spillrunder.


TO MÅTER Å FORLATE SPILLET PÅ

Å bli forvist av flertallet i rådsalen. En forvisning skjer hver spillrunde. Hver spiller har én stemme. Spilleren med flest stemmer er øyeblikkelig forvist og den må da avsløre sin rolle.

Å bli eliminert av Forræderne. Hver natt vil en Lojal som hovedregel elimineres av Forræderne.


SKJOLDROM OG SKJOLD

I Skjoldrommet kan spillerne vinne et skjold. Det beskytter mot eliminering påfølgende natt, men ikke mot å bli forvist. For å få tilgang til skjoldrommet må spillerne fortjene sin plass via oppdragene. Det er opp til spilleren som har vunnet skjoldet om den ønsker å avsløre sitt eierskap.


SPILLETS AVSLUTNING

Spillet kan avsluttes etter spillernes eget valg når det gjenstår tre spillere. Spillerne kan også i samråd bli enige om å avslutte spillet med kun to spillere.

Er det en Forræder igjen når spillet avsluttes, vinner Forræderne.

Antall visninger