DIREKTE
Statsbudsjett 2023

6. okt. 2022 14:30
Redningsselskapet mener at forslaget til statsbudsjettet for 2023 vil innebære en svekkelse av beredskapen langs kysten.
Arkivfoto: Beate Oma Dahle / NTB

Redningsselskapet frykter svekket beredskap langs kysten

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Ap) sa under framleggelsen av statsbudsjettet at det må brukes mer ressurser på beredskap. Redningsselskapet stusser.

Ifølge Redningsselskapet (RS) vil nemlig det foreslåtte statsbudsjettet tvert imot føre til en svekket beredskap langs kysten.

Høye drivstoffpriser, kraftig prisøkning og stigende lønnskostnader har gjort at RS tidligere i år ba om en økning i tilskuddet på 13 millioner kroner, men tilskuddet til RS økes ikke mer enn ordinær prisjustering.

– Statsbudsjettet vil føre til en svekket kystberedskap langs vår lange kystlinje dersom det blir vedtatt slik regjeringen foreslår. Redningsselskapet er avhengig av en økning i støtten ut over generell prisjustering for å opprettholde alle våre stasjoner, sier generalsekretær Grete Herlofson i en pressemelding.

Den krevende situasjonen har allerede tidvis ført til redusert beredskapsinnsats i enkelte områder, som for eksempel i Nord-Norge.

RS er en viktig del av Norges sivile redningsressurser og har 53 redningsskøyter i tjeneste langs norskekysten.


6. okt. 2022 14:28

Gavefradraget består - Fundraising Norge er skuffet

Regjeringen foreslår ingen endringer i gavefradraget i det nye statsbudsjettet.

Det faller ikke i god jord hos alle.

– Det er svært skuffende at de ikke gjør noe med fradraget på gaver
til frivillige og ideelle organisasjoner. Samtidig ser vi i forslaget at
den økte inntjeningen av dette er anslått til å være på «bare» 50 millioner kroner. Dette er penger som kunne blitt brukt til å mette flere munner og at barn på sykehus kan få flere besøk av sykehusklovnene, mener Fundraising Norge.

6. okt. 2022 14:11

Vedum avviser at pengebruken vil føre til rentehopp 

Sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum, mener regjeringen ikke gikk inn for en stor nedgang i oljepengebruken i statsbudsjettet for 2023. 

– I hele høst har vi hørt at de skal bruke mindre oljepenger. Det gjør de for å unngå at inflasjonen og renten stiger. Her bruker de altså litt mer enn det Norges Bank har sagt at de har basert sine rentebaner på, sa Dørum til TV 2.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) forsvarer pengebruken og avviser at budsjettet vil bidra til at Norges bank må heve rentebanen ytterligere. 

– Vi kutter i oljepengebruken og får negtaivt budsjettimpuls. Det demper aktiviteten, som bidrar til å dempe prispresset, som igjen kan bidra til å dempe presset på renten, sier han til TV 2. 

– Kan du garantere at Norges Bank ikke har grunn til å øke rentebanen med dette budsjettet?

– Det gjør det mer sannsynlig at prisene ikke øker på den måten vi har sett. Dette er et bidrag til å få prisveksten og renten under kontroll, sier Vedum. 

6. okt. 2022 14:08

Styrker Hovedredningssentralen

Foto: Thomas Evensen / TV 2

Regjeringen foreslår å styrke grunnbemanningen ved Hovedredningssentralen på Sola og i Bodø ved å øke bevilgningen med 14 millioner kroner i 2023.

– Vi ser mer komplekse redningsaksjoner og sammensatte scenarier. Stadig flere blir reddet, men arbeidsbelastningen til de ansatte ved Hovedredningssentralen er stor. Regjeringen vil derfor styrke grunnbemanningen ved Hovedredningssentralen på Sola og i Bodø, sier justisminister Emilie Enger Mehl.

6. okt. 2022 14:01

Kutter all støtte til arbeidet med kjernefysisk nedrustning

Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

I statsbudsjettet kutter regjeringen arbeidet med kjernefysisk nedrustning med 20 millioner og fjerner den søkbare bevilgningen for organisasjoner som jobber med kjernefysisk nedrustning.

– Det er uforståelig og svært alvorlig at regjeringen kutter støtten til nedrustning i dagens situasjon. Dette er fullstendig løftebrudd fra Hurdalsplattformen der regjeringen sier de skal øke innsatsen for kjernefysisk nedrustning, understreker daglig leder i Norske leger mot atomvåpen, Anja Lillegraven.

– Når faren for atomkrig stiger, burde regjeringen styrke nedrustningsarbeidet, ikke motsatt. Det finnes ingen troverdighet i regjeringens løfter om styrket innsats på nedrustning. Vi kan ikke akseptere at regjeringen fraskriver seg dette ansvaret i den farlige tiden vi lever i nå,  sier daglig leder i Nei til Atomvåpen, Nina Pedersen.

6. okt. 2022 14:00
STRAMMER INN: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vil halvere kvoten for tobakk som kan tas med over grensen. 

Vedum: – Det er fortsatt lov å ta seg en røyk og kjøpe en flaske vin

Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Regjeringen foreslår å halvere kvoten for tobakksvarer som kan innføres som reisegods.

Dagens kvote er 200 sigaretter eller 250 gram andre tobakksvarer (for eksempel snus) og 200 blad sigarettpapir. Kvoten omfatter også væske med nikotin til e-sigaretter og andre nikotinvarer.

– Hvorfor gjør dere dette?

– Det er en politisk prioritering. Vi må finansere pensjon og de andre grunnleggende tingene først. Da blir det liten innstramming på tobakkskvoten, men det er fortsatt lov å ta seg en røyk, kjøpe en flaske vin eller ta med seg litt tobakk over grensen, sier finansminister Trygve Dlagsvold Vedum (Sp) til TV 2. 

Innstrammingen har som mål å redusere grensehandelen. 

– Det vil også gi en mer konsistent tobakkspolitikk og kan være gunstig for miljø- og klima, skriver Finansdepartementet i budsjettforslaget.

Det foreslås at endringene begrenses til kvoten for reisegods og hva som kan selges på tax free-utsalg på lufthavn ved ankomst til Norge.

Innstrammingen vil også øke statens avgiftsinntekter, bemerker departementet. Gevinsten av å halvere kvotene for tobakksvarer som kan innføres som reisegods til personlig bruk, anslås til om lag 800 millioner kroner.

6. okt. 2022 13:20

180 millioner mindre til barnevernet

Regjeringen foreslår budsjettnedgang på 180 millioner kroner til Barnevernet. SOS-barnebyer sier at budsjettet er langt unna å finansiere barnevernsreformen.

– Dette budsjettet føyer seg inn i rekken av budsjettforslag som ikke er i nærheten av å løse de grunnleggende utfordringene i den norske barnevernstjenesten, sier generalsekretær Sissel Aarak i SOS-barnebyer.

Budsjettposten «Barnevernet» reduseres med 181 millioner til 8,41 milliarder i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023. Imidlertid styrkes helsekartlegging av barn i barnevernet med 21 millioner. For å øke kvaliteten i kommunalt barnevern budsjetterer regjeringen med 25 millioner, og 37,8 millioner settes av til barnevernslov som skal tre i kraft i 2023.

– Vi forventer at regjeringen gjør som beskrevet i Hurdalsplattformen: Gjennomfører en kvalitetsreform i barnevernet og sørger for en bemanning og finansiering som følger av barnevernsreformen, sier Aarak.

(NTB)

6. okt. 2022 12:49
REAGERER KRAFTIG: Truls Gulowsen, leder i naturvernforbundet., mener årets klimabudsjett er skandaløst dårlig.

Reagerer på klimabudsjettet: – Knapt til å fatte 

Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Torsdag la regjeringen frem Norges første klimabudsjett. Naturvernforbundet mener budsjettet er skandaløst dårlig. 

– Det er bra at Norge endelig har et klimabudsjett, men poenget er å kutte utslipp, ikke telle utslipp. Vi trenger en plan for rettferdig omstilling, men klimabudsjettet har få nye tiltak eller detaljer, bare mye som "blir arbeidet med", sier Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen.

Støre-regjeringen kutter bevilgningene til skogvern til godt under halvparten av årets bevilgninger, skriver naturvernforbundet i en pressemelding. 

I tillegg kuttes satsningen på bevaring av natur- og artsmangfold, samt støtten til naturkartlegging – som er direkte uforsvarlig når utbyggingspresset øker, skriver de videre.

– Dette er knapt til å fatte. Det er internasjonal enighet om at verden må ta vare på natur i et langt høyere tempo, og så svarer Arbeiderpartiet og Senterpartiet med å rasere det viktige arbeidet med å ta vare på skogene våre. Det er helt uakseptabelt, sier Gulowsen.

6. okt. 2022 12:34
STATSBUDSJETTET: Trygve Slagsvold Vedum (Sp) forklarer regjeringens prioriteringer i statsbudsjettet. 

Forsvarer pengebruken: – Trygghet og rettferdighet

Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Saken oppdateres.

Klokken ti ble statsbudsjettet for 2023 offentliggjort. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) holdt en pressekonferanse om pengebruken i etterkant. 

– Trygghet og rettferdig fordeling har vært ledetrådene gjennom hele dette arbeidet, sier Vedum. 

Han gjentok nok en gang at den økonomiske politikken må strammes inn for å dempe inflasjonspresset og sikre av ledighet og høy sysselsetting. 

6. okt. 2022 12:34
MISFORNØYD: Lege Tor Magne Johnsen sier at de ikke er fornøyde med bevilgningen til fastlegekrigen i statsbudsjettet 2023.

Nær én milliard til fastlegene - det vil ikke holde, ifølge legene

Foto: Stein Roar Leite / TV 2


Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) kunne fortelle at 2023-budsjettet gir nesten en milliard til fastlegeordningen, da hun møtte fastleger i Trondheim som utgjorde "Trønderopprøret" for fem år siden.

De trønderske fastlegene mener denne milliarden ikke vil holde. Selv om de også sier seg fornøyde med at pengene gir gode signaler til framtidige fastleger.

Lege Tor Magne Johnsen sier at de ikke er fornøyde med det som legges fram. Han vil likevel påpeke at det tross alt er positivt at regjeringa i trange tider klarer å finne midler. 

– Men at pengene kommer først til våren, kan være for seint for enkelte leger, sier Johnsen.

Helsestatsråden kommenterer at det utvilsomt er slik at fastlegene er det de har prioritert høyest i budsjettet sitt. Hun fortalte TV 2 at hun følte seg oppløftet etter møtet med legene i Trondheim i dag, der de sa at de i lengre tid har ventet på en tilsvarende satsning.

Tips TV 2

Har du tips, bilder eller video om saken?