TV 2 Play
Min konto

Siste nytt

19. des. 2023 20:44
Kongsberg 20211016. 
NAV sine lokaler på Kongsberg.
Foto: Terje Pedersen / NTB

Statens Helsetilsyn: Nav svikter oppfølgingen av barnefamilier

Foto: Terje Pedersen

Statsforvalterne fikk i 2022–2023 i oppdrag å føre tilsyn med ansvaret til Nav-kontorene for å ivareta behovene til barna når familien søker økonomisk sosialhjelp. 

Tilsynet blir sammenfattet på nyåret, men allerede i dag er det mulig å konkludere med at Nav-kontorene i for liten grad sørger for en god kartlegging av behovene til barna.

Manglende kartlegging av behovene til barna når foreldre søker sosiale tjenester, er etter Helsetilsynets vurdering et av de områdene der det er høyest risiko for svikt i Nav-systemet.

Ikke forsvarlig vurdering

Tre hovedkonklusjoner fra det landsomfattende tilsynet slår fast at

* Nav-kontorene kartlegger ikke behovet til barna godt nok når foreldre søker om økonomisk sosialhjelp

* Nav-kontorene gir ikke en forsvarlig vurdering og avgjørelse ved søknad om økonomisk sosialhjelp til familier

* Ledelese og kontroll i kommunen svikter

Helsetilsynet konkluderer på bakgrunn av dette tilsynet med at det er behov for konkret veiledning til Nav-tilsette om kartlegging og vurdering av barna sine behov i søknader om økonomisk sosialhjelp.

Savner grundig kartlegging

Rapporten påpeker at hvert enkelt Nav-kontor har ansvar for at kartlegging av barna sine behov er forsvarlig. 

Statens helsertilsyn oppgir at tilsynsresultatene må sees i en større sammenheng. Tilsynsrapporten viser til en spørreundersøkelse gjennomført av Røde kors. Der svarer 34 prosent av foreldrene som har fått sosialhjelp, at de ikke opplever at Nav gir en grundig kartlegging av behovene til barna deres. 

Over halvparten av foreldrene mener det er vanskelig å dekke behovet til barna med det de får utbetalt.

01:02
NTB  & Dea Hovet
I går 23:36
I går 21:33
I går 19:46
I går 19:18
I går 18:57
I går 18:56
I går 18:14
I går 17:44
I går 16:41
Henrik Røyne  & Jørgen Bae Nesset

Tips TV 2

Har du tips, bilder eller video om saken?