Siste nytt

TV 2 Play
Min konto
20. november 15:15
DEN GANG DA: Covid-19-forskriften gikk inngripende til verks i folks dagligliv under pandemien. Nå har regjeringen fjernet covid-19 fra listen over allmenfarlige sykdommer og opphevet forskriften. Bildet er fra 2021, da Festplassen i Bergen var «Testplassen»

Helsedepartementet: Covid-19 er ikke lenger en allmennfarlig smittsom sykdom

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt en endring i forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer som fjerner covid-19 fra denne sykdomslisten. 

Samtidig oppheves covid-19-forskriften, skriver regjeringen i en pressemelding. Forskriften regulerte de ulike smitteverntiltakene under pandemien.

– Dette er en merkedag. Vi støtter anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om at covid-19 ikke lenger oppfyller smittevernlovens kriterier for å klassifiseres som en allmennfarlig smittsom sykdom. Dette er en normalisering slik regjeringens strategi og beredskapsplan legger opp til, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i pressemeldingen.

Forskriftsendringen innebærer at pasienter må betale egenandel ved legekonsultasjon for covid-19 på lik linje med andre luftveisinfekjsoner, og at retten til gratis selvtester og behandling faller bort.

Legemiddelet Paxlovid, som reduserer risikoen for alvorlig koronasykdom hos personer med høy risiko for å bli alvorlig syke, vil fortsette å være tilgjengelig gratis frem til 1. april 2025, skriver regjeringen.

11:33
11:11
10:35
09:53
09:01

Tips TV 2

Har du tips, bilder eller video om saken?