TV 2 Play
Min konto

Siste nytt

13. nov. 2023 12:37

Skoleutvalget foreslår å avvikle eksamen i grunnskolen

Det blir mandag lagt frem flere ulike forslag til endring i testing i skolen.

Dette blir gjort fordi det har vært mye endring i skolen de siste tiårene. Dagens kvalitetsvurderingssystem er basert på offentlige utredninger som ble gjennomført for over 20 år siden.

– Da er det viktig å se om de prøvene og verktøyene skolen har fremdeles er relevante, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun(Ap).

Vil avvikle nasjonale prøver

Et av utvalgets hovedgrep er forslag om å forskriftsfeste at det skal være jevnlige kvalitetsdialoger mellom kommuner, fylkeskommuner og skoler.

Blant forslagene som blir lagt frem er det å avvikle dagens ordning med nasjonale prøver, og utvikle nye læringsstøttende prøver.

Disse skal ha som formål om å gi informasjon om elevens grunnleggende ferdigheter.

Det foreslås også at det blir en skolemiljøundersøkelse, verktøy for å følge opp alvorlige hendelser i skolemiljøet, nye læringsstøttende prøver til bruk i det faglige pedagogiske arbeidet og ordninger for å sikre kvalitetet på standpunktkarakterene.

Uenig i eksamensavvikling

Utvalget har og kommet frem til at de vil avvikle eksamen i grunnskolen. Dette er et flertallsforslag, noe som betyr at utvalget er delt i avgjørelsen.

Norsk Lektorlag er ikke enig i at eksamen bør avvikles.

– Jeg mener eksamen i grunnskolen er viktig, og bør beholdes. Den nye fullføringsretten i videregående opplæring rokker ikke ved dette. Eksamen gir elevene muligheter til å vise kompetansen sin i flere vurderingsformer og til å bli vurdert av eksterne sensorer, sier Lektorlagets fagsjef for utdanning Wenche Bakkebråten Rasen.

Rase har vært med i skoleutvalget som Lektorlagets representant. 

–Lektorlaget mener det er nødvendig å beholde eksamen både i grunnskolen og i videregående opplæring. 

– Eksamenskarakterer gir viktig informasjon om elevens faglige nivå og er grunnlaget for opptak til videregående opplæring og til høyere utdanning. Fellesskolen trenger kvalitetssikringen og likebehandlingen som sentralgitte eksamener og eksterne sensorer gir, sier Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.

Ane Hem skriver...
7 minutter siden
12:15
NTB  & Ane Hem
11:37
NTB
10:56
10:55
09:30
NTB  & Ane Hem
09:12
09:01
NTB
08:48
NTB

Tips TV 2

Har du tips, bilder eller video om saken?