TV 2 Play
Min konto

Siste nytt

3. okt. 2023 19:21
SENDER BREV: Høyre-leder Erna Solberg.

Aksjeskandalen: Solberg har svart kontrollkomiteen

Foto: Hanna Kristin Hjardar / TV 2

Erna Solberg har tirsdag kveld svart Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité med en sju sider lang redegjørelse.

Komiteen ba forrige uke om en skriftlig redegjørelse fra Solberg om aksjeskandalen hennes.

Solberg trekker fram tre konkrete eksempler på saker hvor hennes habilitet burde vært vurdert:

  • Hydro: Både på grunn av omfanget av handelen knyttet til selskapet og fordi regjeringen behandlet konkrete saker med stor betydning for selskapet, sier Solberg
  • Oljeskattepakken i 2020: Solberg sier hun ikke vil utelukke at hun var inhabil ved utformingen av denne.
  • Finansskatten i 2018: Finansskatten kom til erstatning for merverdiavgift og medførte i dette tilfellet at finansnæringen ble unntatt fra den generelle reduksjonen i selskapsskatt som ble foreslått i budsjettet. Like før regjeringens behandling av disse spørsmålene, ble det foretatt kortsiktige handler i finansielle instrumenter knyttet til DNB.

«Det er mitt ansvar å avklare min egen habilitet. Det inkluderer å ha kjennskap til forhold hos min ektemann som kan ha betydning for min habilitet», skriver Solberg i redegjørelsen.

Solberg møter TV 2 etter at hun har sendt sitt svar.

– Det jeg sier er at det er to ulike habilitetsforhold. Det er det jeg visste, og har redegjort for hvordan vi har håndtert, og den delen jeg ikke visste, som er den handelen Sindre gjorde, som jeg ikke hadde kontroll over, sier Solberg.

– Den siste delen har medført at jeg har flere habilitetsutfordringer, sier hun.

Hun viser til de tre konkrete sakene nevnt i brevet, blant annet oljeskattepakken.

– Det var en generell skattepakke. Når det er generelle pakker er det ikke sikkert du ender opp med å være inhabil selv om du eier (aksjer red.anm.), men det burde vært gjort en vurdering. Derfor har jeg sagt at jeg burde fått vurdert habiliteten min på det tidspunktet, for det kan være at jeg var inhabil, sier Solberg.

Solberg sier hun er i en situasjon hun skulle ønske hun ikke var i.

– Jeg har stolt på at han har fortalt sannheten, sier hun om ektemannen.

Solberg sier ledervervet hennes blir opp til Høyre å vurdere.

STOLER PÅ FINNES: Erna Solberg sier hun stoler på at Finnes har fortalt sannheten.
Foto: Hanna Kristin Hjardar / TV 2

«Konsekvensene den skjulte handelen i finansmarkedene har for min habilitet i tiden jeg var statsminister kan deles i to ulike problemstillinger», skriver Solberg i sitt svar.

Hun deler de inn i de langsiktige og de kortsiktige investeringene.

«Det er to problemstillinger som må avklares: Hva skal til for at man er inhabil og på hvilket tidspunkt er man inhabil ved kortsiktige investeringer?», skriver hun.

NTB  & Vilde Roald
15 minutter siden
10:00
NTB  & Vilde Roald
09:55
09:33
NTB  & Vilde Roald
08:44
08:35
NTB  & Vilde Roald
07:56

Tips TV 2

Har du tips, bilder eller video om saken?