TV 2 Play
Min konto

Siste nytt

6. sep. 2023 20:45

Afrikansk svinepest påvist i Sverige – Mattilsynet følger utviklingen nøye

Foto: Kyrre Lien/NTB

Afrikansk svinepest er påvist i en prøve fra et dødt villsvin som ble funnet sørøst for Fagersta i Västmanland, opplyser det svenske veterinærinstituttet SVA.

Afrikansk svinepest er en alvorlig og smittsom virussykdom som rammer villsvin og griser, men ikke mennesker eller andre dyr.

Det er foreløpig ikke kjent hvordan smitten har kommet til Sverige, opplyser Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) onsdag. I Norge følger Mattilsynet utviklingen tett.

– Mattilsynet har tett og regelmessig kontakt med svenske veterinærmyndigheter, og vil i samarbeid med Veterinærinstituttet og landbruksnæringen følge aktivt med i arbeidet som gjøres i Sverige framover, sier Norges offisielle sjefsveterinær Ole-Herman Tonerud til TV 2.

Han opplyser at afrikansk svinepest over lengre tid har vært i søkelyset til både Veterinærinstituttet og Mattilsynet. 

– Vi vil fortsette å ha høy beredskap i forhold til sykdommen, sier Tonerud og viser til Miljødirektoratets handlingsplan mot villsvin fra 2019. 

Denne har som mål å ha færrest mulig villsvin på et minst mulig geografisk område. I Norge felles det om lag 450 villsvin hvert år, mens tallet er mellom 100.000 og 150.000 i Sverige.

– Det vil helt sikkert bli en økt fokusering på de tiltakene og den helseovervåkningen som pågår for villsvin for å bevisstgjøre publikum om at funn av selvdøde, syke eller trafikkskadde/trafikkdrepte villsvin skal meldes til Mattilsynet. Påvisningen i Sverige understreker viktigheten av at Mattilsynet mottar disse meldingene så raskt som mulig. Slike store geografiske hopp fra tidligere kjente tilfeller vil oftest være forårsaket av mennesker eller produkter som bringer med seg smitte over store avstander, forteller sjefsveterinæren.

Han mener Norges begrensede villsvinpopulasjon gir oss et godt utgangspunkt dersom sykdommen skulle spre seg hit, men understreker viktigheten av å ta svinepesten på alvor. 

– Norges fordel er at vi har en begrenset populasjon med en allerede begrenset utbredelse, men spredning til kommersielle svinebesetninger er det vi alle ønsker å unngå dersom smitten kommer inn i villsvinpopulasjonen, avslutter sjefsveterinæren.

FØLGER MED: Sjefsveterinær Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet følger nøye med på utviklingen i Sverige.
14 minutter siden
NTB  & Dea Hovet
03:59
03:56
03:33
03:30
NTB  & Dea Hovet
01:02
NTB  & Dea Hovet
I går 23:36
I går 21:33
I går 19:46
I går 19:18

Tips TV 2

Har du tips, bilder eller video om saken?