TV 2 Play
Min konto

Siste nytt

16. mai 2023 18:03
Globus-radaren troner over Vardø. Dette er ett av flere anlegg som er bygd med støtte fra USA, og som Etterretningstjenesten driver i nært samarbeid med amerikansk etterretning. Foto: Berit Roald / NTB

Norges etterretningsavtaler med USA forblir hemmelige

Avtalene Norge har inngått med USA om etterretningssamarbeid, noen av dem over 70 år gamle, vil forbli hemmelige, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

SV ba i forrige uke forsvarsministeren bidra til offentlighet om etterretningsavtalene som er inngått med USA, blant dem den første NORUSA-avtalen som ble inngått i 1952.

Bakgrunnen var opplysninger som kommer fram i boken «Spionkrigen – Det hemmelig spionsamarbeidet mellom Norge og USA» , ført i pennen av tidligere NRK-journalist Bård Wormdal.

Boken omtaler i detalj hvilke anlegg amerikansk etterretning har bygd opp i Norge, og hvor sentrale disse har vært og er i USAs spionasje mot Russland.

Wormdal dokumenterer også at Stortinget aldri har vært orientert om omfanget av virksomheten, som i betydelig grad har vært finansiert av USA.

– NORUSA-avtalene har aldri vært tema i stortingssalen, konstaterer han.

– Det er naturlig å praktisere større åpenhet også om de formelle avtalene om etterretningssamarbeid, mener Ingrid Fiskaa, som sitter i utenriks- og forsvarskomiteen for SV.

Forsvarsministeren er ikke enig.

– Norge er avhengig av internasjonalt samarbeid på etterretningsområdet. Offentlighet rundt et konkret samarbeid kan skade tillitsforholdet overfor den gjeldende samarbeidspartner, heter det i Grams svar til Fiskaa.

Offentliggjøring av slike avtaler kan også reise tvil om «Norges evne til å skjerme sensitive forhold». Det kan føre til at Norge får mindre informasjon om forhold som er av betydning for landets sikkerhet, mener han.

– Hvilke internasjonale partnere Norge har på etterretningsområdet og innenfor hvilke områder samarbeidet skjer, er derfor høyt gradert informasjon i henhold til reglene i sikkerhetsloven om skjerming av informasjon, sier Gram.

Han viser til at Stortingets kontrollutvalg for etterretnings- og sikkerhetstjenestene, EOS-utvalget, har full tilgang til avtaler som er inngått

(©NTB)

21:32
20:50
Henrik Ingebrethsen
20:49
20:49
20:08
20:01
NTB  & Roy Kvatningen
18:50
18:44

Tips TV 2

Har du tips, bilder eller video om saken?