Siste nytt

TV 2 Play
Min konto
5. januar 17:58
Et par hundre personer møtte opp for å demonstrere mot det nye journalsystemet Helseplattformen på St Olavs hospital i Trondheim. Leger og annet helsepersonell har vært svært kritiske til alle feilene og manglene ved det nye systemet. Nå utsettes innføringen ved andre sykehus.

Helse Midt-Norge utsetter Helseplattformen på flere sykehus

Styret i Helse Midt-Norge vedtok i dag å utsette innføringen av det omstridte journalsystemet Helseplattformen på flere sykehus i regionen. 

Bakgrunnen er de store problemene St. Olavs hospital har opplevd etter at Helseplattformen ble tatt i bruk i november. Leger rapporterer om tusenvis av elektroniske meldinger som ikke kommer fram til riktig adressat, eller som ikke er lesbare. Det nye IT-systemet er også tungvint og lite intuitivt, forteller de ansatte.

Det var meningen at også sykehusene i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal skulle ta i bruk systemet, som skal sørge for at hver borger har en journal som følger personen, enten det er på et sykehus, hos fastlegen eller på en institusjon.

Direktøren ved St Olavs hospital sa til TV 2 like før jul at hun fryktet for pasientsikkerheten på grunn av de massive mengdene med feil i det nye journalsystemet. Under styremøtet kom det fram at sykehuset ikke har oversikt over ventelister, altså hvilke pasienter det haster med å behandle.

Styret i Helse Midt-Norge tildeler også helseforetakene i Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal inntil 70 millioner kroner, for å redusere risiko under innføringsperioden. 

For administrerende direktør Stig A. Slørdahl i Helse Midt-Norge er klar på at Helseplattformen må innføres overalt, men at en forutsetning nå i første omgang er at man klarer å løse alle problemene ved St. Olavs hospital.

– Vi skulle utvilsomt ha testet ut systemet bedre før det ble tatt i bruk, erkjente Slørdahl under styremøtet torsdag.

9 minutter siden
06:09
05:24
04:59
04:43
03:53
02:45
02:31
02:26

Tips TV 2

Har du tips, bilder eller video om saken?