Fire slike dekk på vogntoget, da ble det både kjøreforbud og gebyr. Foto: Statens vegvesen.
Fire slike dekk på vogntoget, da ble det både kjøreforbud og gebyr. Foto: Statens vegvesen.

Vogntoget ble stoppet – slik så fire av dekkene ut!

Her var det mye som ikke var i orden.

Nedslitte dekk og tunglastede vogntog er ingen god kombinasjon. Det er også noe kontrollørene hos Statens vegvesen har fokus på under sine kontroller.

Utkontroll Hedmark faggruppe kom over det du ser på bildet over: Et utenlandsk vogntog som ble stoppet med fire blankslitte dekk, i tillegg hadde kjøretøyet flere tekniske feil.

Kjørte uten diagramskive

– Her ble det både kjøreforbud og gebyr, forteller fagleder Geir Thomas Finstad.

Han legger til at det har vært litt av hvert å ta tak i på Hedmarksveiene:

– På E16 ved Masterud ble en utenlandsk sjåfør anmeldt for å ha kjørt uten diagramskive. Han hadde ikke benyttet diagramskiver siste 28 dager, og dermed ikke registrert sin kjøre- og hviletid på denne tiden.

Kjørte i 62 timer – uten å hvile!

Kjørte forbi kontrollen

– Vedkommende blir også pålagt ukehvil på 45 timer. Førere som ikke hviler tilstrekkelig er en stor risiko for trafikksikkerheten, sier Finstad.

På Husum kontrollstasjonsjon ble det flere kjøreforbud på grunn av grove tekniske mangler, blant annet på bremser og fjæring.

Det ble også anmeldelse på tre førere, to fordi de kjørte forbi kontroll. Den ene fikk bruksforbud på grunna av defekt ABS- system på hele vogntoget. Den andre på grunn av brudd på kjøre- og hviletid.

Sjekk den "utsikten" – dette likte ikke kontrollørene

Her var det både feil på fjæring – og forskjøvet last. Foto: Statens vegvesen.
Her var det både feil på fjæring – og forskjøvet last. Foto: Statens vegvesen.

60 prosent kjører med dekkfeil, mange vet det ikke selv