Vil lage SMS-sperre i bil

Snart offentliggjøres helt nytt patent.

Apple har planer om å gjøre mer for å hindre at brukere skriver tekstmeldinger mens de kjører bil. (Foto: Scanpix)
Apple har planer om å gjøre mer for å hindre at brukere skriver tekstmeldinger mens de kjører bil. (Foto: Scanpix)

Det er lenge siden det ble forbud mot å bruke håndholdt mobiltelefon i bilen mens du kjører bil. I praksis har folk tydeligvis et relativt avslappet forhold til dette.

En fersk undersøkelse gjort av Respons Analyse, for magasinet Motor tidligere i år, viser nemlig at tre av fire sjåfører under 44 år bruker håndholdt mobiltelefon mens de kjører.

I trafikken er det dessverre dagligdags å bryte lover og regler som setter andres liv i fare.

Men nå vil også Apple ta mer ansvar for å stoppe de som skriver tekstmeldinger mens de kjører.

LES OGSÅ: Slik unngår du fotoboksbot

Sterk økning i ulykker

Ulykker som typisk skyldes uoppmerksomhet fra sjåføren økte kraftig i fjor her i Norge. Møteulykkene økte fra 14.632 i 2012 til 16.463 i 2013.

Mobiltelefonen forventes å være den viktigste uoppmerksomhets-skaperen bak rattet.

Nå har Apple offentliggjort et patent som sperrer for enkelte funksjoner på iPhone mens brukeren kjører bil. Blant annet skal dette gjelde tekstmeldinger.

LES OGSÅ: Mobilen kan ta over bilen din

Satser mer mot bil

For Android finnes det allerede Apper som forhindrer at brukeren skriver SMS mens han eller hun kjører bil. Men Apple har langt mer restriktive regler for Appers tilgang til å kontrollere selve telefonfunksjonen.

Parallelt med denne nyheten, jobber også Apple opp mot bilbransjen i det som heter CarPlay – som skal smelte sammen bilens underholdningssystem med mobilen.

- Holdningene viktigst

Brooms bilekspert, Benny Christensen, er positiv til at også Apple endelig ser ut til å være opptatt av denne problematikken.

- Det er svært mange som bruker iPhone og derfor er det viktig at de nå kommer på banen. Et hvert tiltak som kan bidra til at fokuset til sjåføren beholdes der det skal være, altså på veien, er nyttig.

- Hvis den nye Appen virkelig klarer å sperre mobilen for bruk under kjøring, vil det kunne hindre ulykker. Men uansett må det en holdningsendring til hos de som kjører - og det kan ikke en App ordne, mener Benny.

LES OGSÅ: Vi ringer og SMS-er bak rattet

Øke reaksjonstiden med 35 prosent

Den amerikanske trafikksikkerhetsorganisasjonen, Brake, har gjort undersøkelser som viser at det å skrive tekstmeldinger kan øke reaksjonstiden med 35 prosent, og sjansen for å krasje er 23 ganger større for yrkessjåfører, skriver den britiske avisen The Guardian.

Den oppmerksomheten som brukes for å taste på mobilen sammenlignes med å ha 0,8 i promille.

Dersom du blir tatt for å bruke taste på mobilen, er straffen en bot på 1.300 kroner.

LES OGSÅ: – Er det lov å prate i mobilen når jeg står i kø?