PÅBUD: I dag går fristen ut for regjeringens høring om å påby mulighet for «tæpping»/kortbetaling for hurtiglading på nye hurtigladere som bygges etter 1. juli. Regjeringen planlegger også å fremme et forslag om påbud om ettermontering på eksisterende hurtigladere, men det er varslet behandling av dette i en senere høring.
PÅBUD: I dag går fristen ut for regjeringens høring om å påby mulighet for «tæpping»/kortbetaling for hurtiglading på nye hurtigladere som bygges etter 1. juli. Regjeringen planlegger også å fremme et forslag om påbud om ettermontering på eksisterende hurtigladere, men det er varslet behandling av dette i en senere høring.

Vil ha påbud om kortbetaling

Forbrukerrådet og Elbilforeningen er samstemte.

Å hurtiglade elbilen er ikke alltid så enkelt. Her finnes det en rekke aktører, som krever at du laster ned og bruker deres app eller brikker – for å få lade.

Å betale med bankkort, slik vi er vant til på de aller fleste andre områder, har ikke vært vanlig. Men det kan det bli en endring på.

Forbrukerrådet og Elbilforeningen er blant dem som har jobbet hardt for å få innført regler for betaling med kort:

Kostbart?

– Det må være mulig å lade også for forbrukere som ikke har en smarttelefon eller som ikke ønsker å registrere et kundeforhold, sier Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, i en pressemelding.

I dag går fristen ut for regjeringens høring om å påby mulighet for «tæpping»/kortbetaling for lading på nye hurtigladere som bygges etter 1. juli. Regjeringen planlegger også å fremme et forslag om påbud om ettermontering på eksisterende hurtigladere, det er varslet behandling av dette i en senere høring.

Fra enkelte hold har har det blitt hevdet at lovkrav om kortbetaling vil være fordyrende og kan bremse utbygging av ladestasjoner. Det mener Elbilforeningen er feil:

Staten betaler en stor del av lade-regningen for noen

ENKLERE: Ladeoperatøren Recharge har testet ut kortbetaling ved tre av sine ladestasjoner i Norge. Korterminalen står her plassert ved siden av selve laderen, ute til høyre.
ENKLERE: Ladeoperatøren Recharge har testet ut kortbetaling ved tre av sine ladestasjoner i Norge. Korterminalen står her plassert ved siden av selve laderen, ute til høyre.

Vil være standard

– Vi er enig med høringsnotatet som sier at på sikt vil betalingsterminaler være en standardløsning med små eller ingen ekstra investeringskostnader, sier Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening.

– Vi har hentet inn tall som viser at på kort sikt kan kostnadene dreie seg om mellom 5.000 og 14.000 kroner for en betalingsterminal, fortsetter hun.

Disse elbilene bruker minst strøm

BYGGES UT: I dag har vi 6.000 hurtigladere i i Norge. Det blir anslått at vi trenger 9.000 ved utgangen av 2025.
BYGGES UT: I dag har vi 6.000 hurtigladere i i Norge. Det blir anslått at vi trenger 9.000 ved utgangen av 2025.

Trenger 3.000 nye ladere

I tillegg kommer utgifter til montering og drift. Det er fullt mulig for én terminal å betjene flere ladepunkter. Kortbetaling vil dermed kunne utgjøre en liten del av kostnadene all den tid en hurtiglader gjerne har en kostnadsramme fra 500.000 til om lag én millioner kroner.

I faggrunnlaget til ladestrategien estimeres det trengs 9.000 hurtigladere innen utgangen av 2025. I dag har vi om lag 6.000 hurtigladere i Norge,

Les mer om ny EU-regel for lading her

Video: To ting er ekstra viktig når du skal hurtiglade