Vil ha mer BROOM! i el-bilene

Lydløse biler er trafikkfarlige for fotgjengere, mener amerikanerne...

priusifart
priusifart

Har du opplevd at en Think eller et tilsvarende bensinfattig kjøretøy plutselig har dukket opp like ved siden av deg når du trodde det var trygt å krysse gaten? Du er ikke alene. I USA begynner det rett og slett å bli et problem, og nå vil amerikanerne gjøre noe med det.

Både blindeorganisasjoner og trafikksikkerhetsmyndigheter er enige i at problemet finnes, og at det er økende. Mest utsatt er i tillegg til synshemmede også barn og fotgjengere som bruker øretelefoner med musikk eller kommunikasjonsutstyr.

Dobbelt risiko

I USA har forskjellige former for hybrider og el-biler vært markedsført bredt i mange år allerede, og spesielt i en del bystrøk er problemet med lydløse biler i ferd med å bli svært påtagelig, for å bruke et slikt uttrykk, spesielt for de synshemmede.

The National Highway Traffic Safety Administration vurderer faktisk faren for ulykker med fotgjengere ved lave hastigheter som dobbelt så stor som med vanlige bensinbiler.

Les også: Motorlyd skal avsløre chiptrimmerne

Ved hastigheter over ca. 30 kilometer i timen regner man at friksjonen lager nok lyd til å avhjelpe problemet. Gatekryss og innkjøringer til parkeringsplasser og lignende, der bilene må krysse fortau og gangbaner, regnes for å være de mest utsatte områdene, selvsagt sammen med alle mulige situasjoner der bilene rygger.

Bilprodusentene samarbeider

Blindeorganisasjonene har som følge av dette fått med seg både byråkrater og politikere, og saken har kommet så langt at den er vedtatt i Representantenes hus. Dermed er det bare et pennestrøk av selveste president Obama som skal til før det er formelt vedtatt et lovkrav om at alle biler, uansett drivkilde, skal gi fra seg et minstemål av lyd når de er i bevegelse.

Ifølge nyhetsbyrået AP er det heller ikke spor av uenighet i denne saken, ei heller fra bilfabrikantenes side. De ser også problemet som reelt, og skal samarbeide med de amerikanske myndighetene for å finne frem til en løsning som kan avhjelpe problemet.

V8-lyd i Priusen?

Kreative sjeler vil tenke i retning av utvendige høyttalere på bilene, og lydfiler som kan gi for eksempel fet V8-lyd fra en Prius eller Insight.

Hvor mye lyd som må til for å klare kravet er ikke avgjort, og det er heller ikke anslått når en slik lov kan komme til å bli innført.

Hør lyden av Porsches rallybiler her: