Statens vegvesen sier nei til å innføre dieselbil forbud enkelte dager i året i Oslo. Det provoserer både byråd i Oslo kommune og Astam og Allergiforbundet. (Foto: Scanpix)
Statens vegvesen sier nei til å innføre dieselbil forbud enkelte dager i året i Oslo. Det provoserer både byråd i Oslo kommune og Astam og Allergiforbundet. (Foto: Scanpix)

Vil gjøre det enda dyrere å kjøre dieselbil

Nytt forslag for å begrense bruken ytterligere.

Det siste året har det vært tøffe kår for dieselbilene i Norge. Politikerne har funnet ut at det må tas drastiske grep for å redusere NO2 (nitrogenoksid)-utslippene. Dette er altså de lokale utslippene, som bidrar til dårlig luftkvalitet i storbyene – som igjen er et problem for folk med astma og allergi.

Dieselbiler med partikkelfilter har ifølge Transportøkonomisk Institutt (TØI) 40–70 ganger høyere NO2-utslipp enn bensinbiler – og derfor har det blitt satt inn flere tiltak for å redusere andelen dieselbiler generelt, og i storbyer spesielt.

Nå er et nytt forslag til tiltak sendt fra Statens vegvesen til Samferdselsdepartementet – som går ut på å innføre lavutslippssoner i tettbygde strøk i de største byene.

LESS OGSÅ: Tesla S: - Dette kan bli en revolusjon

Gebyr på dieselbiler

Statens vegvesen anbefaler nemlig etablering av en hjemmel om lavutslippssoner i Vegtrafikkloven. En slik hjemmel gir Samferdselsdepartementet lov til å godkjenne søknad fra en kommune om å innføre lavutslippssoner.

Den vil også gjøre det mulig for kommunene å gebyrlegge bruk av forurensende dieselbiler innenfor en lavutslippssone.

LES OGSÅ: - Ha, ha, norrmän er bare för roliga

– Reis kollektivt

– Vi håper tilretteleggingen for lavutslippssoner bidrar til at folk i enda større grad gjør det de kan for å få ned den lokale luftforurensningen. Jeg oppfordrer til at man lar bilen stå og heller reiser kollektivt på tørre, kalde vinterdager. Det er også viktig å vurdere motortype når man skal kjøpe ny bil. Skal man kjøre mest i byområde, er bensin å foretrekke framfor diesel. Men dieselbil er fortsatt et godt alternativ dersom man kjører mest i områder utenom store byer, sier avdelingsdirektør Ivar Christiansen i en kommentar.

LES OGSÅ: Ny norsk by vurderer dieselbil-forbud

Begrenset til storbyene

Statens vegvesen går inn for at lavutslippssoner i første omgang begrenses til Oslo, Bergen og Trondheim ettersom dette vil være mest samfunnsøkonomisk. Forslaget omfatter både lette og tunge kjøretøy.

Bakgrunnen for forslaget er at Norge er pliktig å etablere tiltak som reduserer utslippet av NO2 ned til tillatt grenseverdi innen senest i 2015.

LES OGSÅ: Hva skal vi velge? Diesel eller bensin?

– Hårreisende

– Dette er ganske oppsiktsvekkende. Altså først oppfordre folk til å kjøpe dieselbiler, for så å gjøre det dyrere og vanskeligere å bruke den samme bilen etterpå. Jeg lurer også veldig på hvordan en skal håndheve en slik løsning. Et annet dilemma er jo hvordan det skal gå med infrastrukturen, ettersom forslaget også omfatter tunge kjøretøyer, sier Brooms bilekspert, Benny Christensen.

Han påpeker også at det vil ha en negativ effekt på bruktbilprisene på dieselbiler.

LES OGSÅ: Har mange bileiere virkelig tapt 10.000 kroner?

Fakta:

Andelen dieselbiler har økt kraftig de siste årene. Tendensen ble forsterket i 2007 etter omlegging av engangsavgiften.

Hensikten med omlegging av engangsavgiften i 2007 var å stimulere til mer energieffektive biler med lavere utslipp av CO¿ (karbondioksid). Dette er positivt for nasjonale CO¿-utslipp og utslipp av eksosstøv er også redusert, men dette har samtidig gitt vesentlig høyere NO2-utslipp enn forventet.

En lavutslippssone er først og fremst aktuell for å stimulere til økt andel av lite forurensende transportmidler lokalt.

Grenseverdiene for nitrogendioksid (NO¿) i forurensningsforskriften, som er satt for å redusere risiko for alvorlige helseskader, overskrides i dag i deler av større byområder i Norge. Dette gjelder først og fremst for Oslo, Bergen og Trondheim.

Den viktigste årsaken til overskridelsene er høy andel av dieseldrevne person- og varebiler.

Norge er pliktig til å etablere tiltak som reduserer utslippet av NO¿ ned til tillatt grenseverdi innen senest 2015.

Kilde: vegvesen.no

LES OGSÅ: Dette er verdens MINST miljøvennlige bil