HALV TAKST: Elbilene slipper i dag unna med halv takst i bomringene. Det kan det bli en slutt på – blant annet for å få flere til å reise kollektivt. Foto: NTB
HALV TAKST: Elbilene slipper i dag unna med halv takst i bomringene. Det kan det bli en slutt på – blant annet for å få flere til å reise kollektivt. Foto: NTB

Vil fjerne viktig elbil-fordel: – En krigserklæring

Målet er å få flere til å reise kollektivt.

Null moms, ingen avgifter og i tillegg en rekke brukerfordeler: Det har vært avgjørende for å gi elbilene den posisjonen de har på det norske markedet.

Men nå strammes det inn på flere områder. Fra årsskiftet kommer det moms på alle elbiler til over 500.000 kroner. Det har også blitt innført omregistreringsavgift for brukte elbiler.

Og tilgangen til kollektivfelt og parkeringsplasser har blitt gradvis redusert de siste årene.

Fase ut gradvis

Gratis gjennom bomringene var lenge et viktig gode for elbileierne. De siste årene har det blitt innført betaling her også, riktignok med reduserte satser. Men nå kan dette også stå for fall.

Statens vegvesen foreslår nemlig nå at lavere bompengetakst for elbiler gradvis skal fases ut.

Det kommer etter at Samferdselsdepartementet i mai ba Vegvesenet vurdere fordelene for elbiler knyttet til bompengebetaling, parkering og tilgang til kollektivfelt i og i nærheten av byområdene.

Billigere enn bensin og diesel: Dette er den viktigste elbilfordelen

KOLLEKTIVT: Færre reiser kollektivt etter pandemien. Det har blitt en hodepine for Samferdselsdepartementet. Foto: NTB
KOLLEKTIVT: Færre reiser kollektivt etter pandemien. Det har blitt en hodepine for Samferdselsdepartementet. Foto: NTB

Få ned bilbruken

– Noe av bakgrunnen er at vi ønsker å få folk som reiste kollektivt før pandemien, men som nå kjører bil, tilbake til å reise kollektivt. Da må vi se nærmere på virkemidler som påvirker konkurranseforholdet mellom kollektivtransport og privatbil. I dag har vi fått et viktig faglig innspill fra Statens vegvesen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Målsetningen er blant annet å få ned bilbruken i de største bilene, dermed også bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken.

– Nå skal vi se nærmere på forslagene før vi konkluderer, sier samferdselsministeren, i en pressemelding.

Nå kan det bli mindre attraktivt å ha elbil i byene

BOMRINGER: Elbilene slipper i dag rimeligere unna i bomringene. Men det varer kanskje ikke mye lenger. Foto: Fredrik Hagen / NTB
BOMRINGER: Elbilene slipper i dag rimeligere unna i bomringene. Men det varer kanskje ikke mye lenger. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– En krigserklæring

Norsk elbilforening reagerer ikke uventet kraftig på dette:

─ Statens vegvesens forslag om å avvikle miljørabatten for elbiler er en krigserklæring mot både klimaet og den viktige elbilsatsingen. Statens vegvesen foreslår i realiteten at bensin- og dieselbiler skal styrke sin konkurransekraft i byområder. Det er elendig miljøpolitikk. I sin iver etter at elbiler ikke skal konkurrerer ut kollektivtransporten, foreslår de å avvikle et av de viktigste virkemidlene i norske elbilpolitikk sier Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen.

I dag er regelen at elbilene ikke skal betale mer enn 50 prosent av det fossilbilene gjør, i bomringer. Denne differansen er konstant og følger prisøkninger.

─ Vi er for at flest mulig skal kjøre kollektivt i by, men ikke svekk elbilers konkurransekraft mot forurensende fossilbiler. Regelen om at elbiler skal betale maksimalt 50 prosent i bom handler om prisdifferanse mot fossilbiler, ikke kollektivtransport. Stortinget har vedtatt et mål om at vi bare skal selge nullutslippsbiler som nybiler i 2025. Når myndighetene fjerner flere fordeler samtidig kan vi risikere at vi ikke når målet, sier Berge.

Elbilene gikk i fella – tre ganger på rad

Video: Frida har oppkalt bilen sin etter en helt spesiell karakter