Vil at det offentlige skal kjøpe inn bruktbiler

– Viktig å gjenbruke bilene som finnes på veiene.

GJENBRUK: Det offentlige kan nå bli en konkurrent om bilene på bruktbilmarkedet. Tanken er å kjøpe inn brukte biler der nullutslipp ikke er et alternativ.
GJENBRUK: Det offentlige kan nå bli en konkurrent om bilene på bruktbilmarkedet. Tanken er å kjøpe inn brukte biler der nullutslipp ikke er et alternativ.

Nå det offentlige skal kjøpe inn kjøretøy er det fokus på nullutslipp. Fra 1. januar 2022 ble det krav om dette for offentlig anskaffelse av personbiler og lette varebiler. Fra 1. januar 2023 ble det så innført krav om nullutslipp i offentlige anskaffelser for tunge varebiler, altså varebiler på mellom 1.785 og 3.500 kilo.

Men det stopper ikke der:

– Vi har som mål at alle nye personbiler og varebiler skal være nullutslippsbiler fra 2025. For å nå det målet, må det offentlige gå foran. Det betyr at alle nye biler som kjøpes skal være nullutslipp, men det er også viktig å gjenbruke de bilene som allerede finnes på veien, og fortsatt er i god stand. Derfor ønsker vi å innføre et krav om bruktbilkjøp av personbil og varebil i offentlige anskaffelser, der nullutslippsbiler ikke dekker behovet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Hentes ut fra bruktmarkedet

Samferdselsdepartementet ber i dag Statens vegvesen sende forslag på høring om innføring av krav om bruktbilkjøp i tilfeller der anskaffelse av personbil og varebil med nullutslipp ikke dekker behovet.

– Dersom disse bilene kan hentes ut fra bruktmarkedet vil dette bidra til at det ikke tilføres nye fossile kjøretøy på veiene. Dette vil være i tråd med målet i Nasjonal transportplan om at alle nye personbiler og varebiler skal være nullutslipp fra 2025, sier Nygård , i en pressemelding.

Elbilene gikk i fella – tre ganger på rad

ENDRING: Hjemmetjenesten rundt om i kommunene har de siste årene dreid bilkjøpene sine mot elbiler. Her er det snakk om et betydelig antall biler.
ENDRING: Hjemmetjenesten rundt om i kommunene har de siste årene dreid bilkjøpene sine mot elbiler. Her er det snakk om et betydelig antall biler.

Også bybusser

Regjeringen har også foreslått krav om nullutslipp for ferjer og hurtigbåter. Dette er nå på offentlig høring.

I tillegg ber i dag Statens vegvesen sende forslag om å fremskynde kravet til nullutslipp eller biogass for bybuss fra 2025 til 2024 på offentlig høring.

Få tror nå på politikernes elbil-mål

Video: Så fort har bilsjefen selv kjørt