Vil åpne for selvkjørende biler på norske veier

Her går utviklingen raskt.

– Regjeringen ønsker å legge til rette for at folk kan ta i bruk ny og fremtidsrettet teknologi. Digitalisering i transportsektoren åpner for mange spennende muligheter, sier samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen 
– Regjeringen ønsker å legge til rette for at folk kan ta i bruk ny og fremtidsrettet teknologi. Digitalisering i transportsektoren åpner for mange spennende muligheter, sier samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen 

Det er ikke mange år siden selvkjørende biler omtrent hørtes ut som science fiction.

Men de siste årene har utviklingen gått i ekspressfart. En rekke bilprodusenter jobber nå med teknologi som gjør at bilene kan kjøre seg selv.

De første bilene er allerede ute på veiene og kan i teorien vært helt selvkjørende, hvis man ønsker det.

Lover og regler varierer

Her er det imidlertid også en rekke lovmessige hindringer. Det grunnleggende spørsmålet er følgende: Hvem har egentlig ansvaret hvis en selvkjørende bil forårsaker en ulykke?

For bilprodusentene er det også en stor utfordring at lover og regelverk varierer enormt fra land til land. Derfor jobbes det parallelt med utvikling av teknologi også med å få forenklet og samordnet lovene.

Dette er et tema også i Norge. Samferdselsdepartementet har akkurat gått ut deres planer rundt dette nå:

Snart kan rattet bli borte

Økt trafikksikkerhet

– Regjeringen ønsker å legge til rette for at folk kan ta i bruk ny og fremtidsrettet teknologi. Digitalisering i transportsektoren åpner for mange spennende muligheter. Utvikling og sammenkobling av førerstøttesystemer bidrar allerede i dag til økt trafikksikkerhet, og videre utvikling og tilrettelegging for bruk av slike systemer antas å kunne påvirke ulykkesutviklingen i positiv retning. Det er viktig at vi har et lovverk som ikke stopper teknologiutviklingen, men samtidig ivaretar både trafikksikkerhet, fremkommelighet, datasikkerhet og personvern, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen sender nå på høring forslag til ny lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy på vei. Målet er å kunne fremme et lovforslag for Stortinget våren 2017.

Google-bilen kommer stadig nærmere

Utprøving i Norge

Formålet med loven er å legge til rette for utprøving av selvkjørende kjøretøy på vei, innenfor rammer som særlig ivaretar trafikksikkerhets- og personvernhensyn.

– Ved å åpne for utprøving av selvkjørende kjøretøy i Norge nå, legger regjeringen til legge til rette for utvikling og utprøving av ny teknologi i Norge, og bidrar til å sikre gode konkurranseforhold for norske teknologibedrifter.

– Den teknologiske utviklingen går raskt i retning av stadig flere og bedre førerstøttesystemer, som i økende grad åpner for at fører kan frigjøres fra føreroppgaven. Videre kan dette bidra til effektivisering, bedre arealutnyttelse, forenkling og økt mobilitet, sier Solvik-Olsen, i en pressemelding.

Må søke

Utprøvingen skal skje gradvis, særlig ut fra teknologiens modenhet, og med formål å avdekke hvilke effekter selvkjørende kjøretøy kan ha særlig for trafikksikkerhet, effektivitet i trafikkavviklingen, mobilitet og miljø. I høringen foreslås at de som ønsker å prøve ut selvkjørende kjøretøy, skal søke om dette og at det kan stilles nærmere vilkår i tillatelsen.

– Gjennom å tilrettelegge for utprøving innenfor sikre rammer, vil man kunne hente ut nyttig erfaringsmateriale for videre utvikling og bruk av selvkjørende kjøretøy, sier Solvik-Olsen.

Mercedes er blant produsentene som er langt fremme på selvkjørende biler. Deres nye E-klasse er proppfull av teknologi som i praksis gjør at bilen kan kjøre seg selv.
Mercedes er blant produsentene som er langt fremme på selvkjørende biler. Deres nye E-klasse er proppfull av teknologi som i praksis gjør at bilen kan kjøre seg selv.

Her kan vi slippe rattet – i 100 km/t