Oppsummert er resultatene fra Vegvesenets kontroll i Trysil nedslående, her var det mye å slå ned på for kontrollørene. Foto: Statens vegvesen.
Oppsummert er resultatene fra Vegvesenets kontroll i Trysil nedslående, her var det mye å slå ned på for kontrollørene. Foto: Statens vegvesen.

Vegvesenet slo til: 30 (!) fikk bruksforbud

– Viser at det er stort behov for kontroll.

Statens vegvesen har fokus på kontroll av tunge kjøretøyer. Her handler det både om det tekniske på kjøretøyene, og om sjåførene har alt det formelle i orden.

Mye av arbeidet gjøres ved kontrollstasjonene rundt om i landet.

Men Vegvesenets kontrollører er også aktivt ute i felten, og stopper kjøretøyer.

– Stort behov

Statens vegvesen Utekontroll Hedmark har nå gjennomført kontroll i Trysil-området og tilhørende grenseoverganger, med hovedfokus på tungtransport.

– Tungtransportkontroll er et viktig tiltak for å bedre trafikksikkerheten, og resultatet viser at det er stort behov for kontroll. Det er viktig å få stoppet kjøretøy som er en risiko i trafikken, sier Geir Thomas Finstad som er fagleder i Statens vegvesen.

Og når kontrollen er oppsummert, viser resultatene at han virkelig har sine ord i behold. Her var det utstedt ikke mindre enn 30 (!) bruksforbud, i tillegg til en rekke anmeldelser og gebyrer.

Vegvesenet fikk tips: Se hva de stoppet

Anmeldelser: 8 stk.

2 anmeldelser kjøre- og hviletid (SE og LT)

3 anmeldelser utgått kalibrering på fartsskriver

2 anmeldelser manglende YSK (begge svenske)

1 anmeldelse lastsikring

Bruksforbud: 30 stk.

2 bruksforbud pga manglende ABS på henger

1 lastebil avskiltet pga begjæring manglende PKK

5 bruksforbud manglende sikt (alle utenlandske)

1 bruksforbud manglende førerattest (MAK)

3 bruksforbud pga manglende felleskapstillatelse utenlandske vogntog

12 bruksforbud dokumenter

1 bruksforbud bredde (SE)

1 bruksforbud pga overheng vekselflak/underkjøringshinder (SE)

2 bruksforbud overlast

1 bruksforbud pga manglende leiekontrakt (løyve)

1 bruksforbud lastsikring

Kontrollsedler: 7 stk.

7 stk 2000/30 (bremsefeil, dekk, frontrute, underkjøringshinder)

Gebyrer: 15 stk. Samlet sum: 58.550 kr.

2 dekkgebyr

7 vognkortgebyr

4 bombrikkegebyr a kr.8.000,- (alle utenlandske)

2 overlastgebyr på kr. 6.500,- (grusbil), 15050,- (grusbil)

LES MER: Litaueren fikk bruksforbud, så kjørte han bare videre!