Kontrollvirksomheten til Statens vegvesen gir resultater - igjen. Flere bilverksteder har mistet godkjenningen etter å ha blitt undersøkt nærmere. Foto: Scanpix.
Kontrollvirksomheten til Statens vegvesen gir resultater - igjen. Flere bilverksteder har mistet godkjenningen etter å ha blitt undersøkt nærmere. Foto: Scanpix.

Vegvesenet advarer: Mange verksteder driver ulovlig

14 mistet godkjenningen sin i fjor.

14 bilverksteder på Østlandet ble fratatt godkjenningen av Statens vegvesen i 2016.

Fagleder Torbjørn Seljevoll i Statens vegvesen sier slurv kan gå ut over trafikksikkerheten.

Tilsynsseksjonen i Statens vegvesen har i oppdrag å kontrollere at verksted gjennomfører EU-kontroller og reparasjoner på en forsvarlig måte.

Trafikkfarlige kjøretøy

– De aller fleste vi er innom er flinke og gjør jobben sin godt. Vi har gjennomført over 1.300 stikkprøvekontroll av periodisk kjøretøykontroll i 2016. 11 av disse fikk inndratt godkjenningen. Dessverre oppdager vi avvik som er så alvorlige at kontrollorganet blir fratatt sin godkjenning for en kortere eller lengre periode. Det kan for eksempel dreie seg om at de har oversett store mangler ved kjøretøy de har hatt inne på EU-kontroll, sier Torbjørn Seljevoll, i en pressemelding.

Seljevoll sier at avvikene i verste fall kan bety at det finnes kjøretøy på vegene som er direkte trafikkfarlige.

– Et trafikkfarlig kjøretøy er til fare både for de som fører kjøretøyet, men også andre trafikanter. Det er derfor viktig at Statens vegvesen gjennomfører disse tilsynene, sier Seljevoll.

Vegvesenet fikk tips: Se hva de stoppet

Du kan sjekke kvaliteten

Han forteller at den nye ordningen der Statens vegvesens kontrollører kan holde igjen kjøretøy som har vært inne til periodisk kjøretøykontroll en halv time etter at bilen er ferdig, fungerer godt.

– Kontrollorganet er forpliktet til å holde igjen kjøretøy de har inne til kontroll når Statens vegvesen elektronisk har plukket ut kjøretøyet til stikkprøvekontroll. Det gir oss mulighet til å kontrollere kjøretøy rett etter at arbeidet er ferdig. Det betyr at vi raskere kan være på banen og gir oss økt mulighet til å avdekke mangler i kontrollen, sier Seljevoll.

I 2016 ble det gitt totalt 40 pålegg, advarsler og tilbakekallinger av godkjenning for verksteder i Region øst. Region øst består av fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland.

Siden 2015 har forbrukere hatt mulighet til å sjekke kvaliteten på verksteder på vegvesen.no og tjenesten «Finn godkjent verksted».

Se hva som ble stoppet på Svinesund

Fortsetter arbeidet

– Vi oppfordrer kunder til å bruke denne tjenesten for å finne et godkjent verksted. Dessverre finnes det i markedet også flere ikke godkjente verksteder som opererer i ulike gråsoner. Disse mangler ofte kvalifiserte tekniske ledere, nødvendig utstyr og har heller ikke tilstrekkelige kvalitetssystemer som lovverket krever. I fjor anmelde vi hele 12 slike verksteder basert på ulike tips fra publikum, forteller Torbjørn Seljevoll.

Han forteller at Statens vegvesen vil fortsette tilsynsarbeidet også ovenfor verkstedene som ikke er godkjent.

– Jeg har inntrykk av at antall ulovlige verksteder, spesielt i de store byene, øker. Her kommer vil sammen med andre offentlige etater å gjennomføre flere tilsyn i året som kommer, sier Seljevoll.

Slik så det ut etter at superscanneren hadde slått til...