Varmesøkende kamera skal gi grønt lys

Dette krysset er unikt i Norge.

Her går man nye veier for å hjelpe syklistene fram. Dette krysset har nemlig en løsning som nå testes ut for første gang i Norge. Foto: Kjersti Sandvik Bernt, Statens vegvesen.
Her går man nye veier for å hjelpe syklistene fram. Dette krysset har nemlig en løsning som nå testes ut for første gang i Norge. Foto: Kjersti Sandvik Bernt, Statens vegvesen.

Å få til godt samspill mellom bilister og syklister er en av de store utfordringene ute i trafikken. Den har ikke blitt mindre de siste årene, med økt fokus på å få så mange som mulig til å droppe bilen, og heller sykle.

Her spiller også bølgen av elsykler inn. De har gjort det mulig for å mange å bruke sykkel over lengre avstander enn før.

Rent fysisk er syklistene den svake parten her. Ulykker kan få store konsekvenser for dem.

Grønne LED-lys i bakken

Dedikerte sykkelveier er viktig. De gjør det mye tryggere å sykle, i alle fall helt til man må krysse en bilvei.

Akkurat den problemstillingen tenker man nytt om i Sola kommune i Rogaland.

Her har de nå et prøveprosjekt med et kryss der en detektor med varmesøkende kamera fanger opp syklister som nærmer seg krysset. Grønne LED-lys i bakken blir så tent og viser vei mot krysset.

Det skriver Statens vegvesen på sitt eget nettsted, vegnett. no.

Hvis denne lyser, må du stoppe med en gang!

Det første i Norge

Kommer det flere syklister bak den første som blir fanget opp, kan disse øke farten for å rekke å sykle langs den grønne "halen" – dermed har også de grønt lys når de kommer fram til selve krysset.

– Poenget med de grønne lysene er å fortelle de som sykler at lyssignalet skifter. Da kan de lettere tilpasse farten til å treffe det grønne lyset, ved å henge på syklisten foran, eller å roe ned til neste fase med grønt, forklarer Fredrik Nårstad Jensen som leder sykkelfaggruppa i Bymiljøpakken, til vegnett.no.

Krysset med den grønne halen er inspirert av en løsning i Danmark – og er den første av sitt slag i Norge.

Over 120 nordmenn ryggebulker – hver dag

Flere over på sykkel er en effektiv måte å få ned både køer og forurensning på. Men det skaper også utfordringer ute i trafikken. Foto: Scanpix
Flere over på sykkel er en effektiv måte å få ned både køer og forurensning på. Men det skaper også utfordringer ute i trafikken. Foto: Scanpix

Fungerte dårlig

Dette er en del av sykkelveiprosjektet Grannessletta på fylkesvei 382 i Sola kommune, det ble åpnet tidlig i oktober. Prosjektet erstatter en gang- og sykkelvei, med sykkelvei med fortau.

– Tidligere fungerte kryssingen av veien dårlig, og kapasiteten på gang- og sykkelveien var allerede sprengt. Så mange som 1.000-1.500 sykler her daglig, forklarer Anne Margrethe Skretting, som var prosjektleder for prosjektet på Grannessletta, til vegnett.no.

Prosjektet bidrar dermed til bedre trafikksikkerhet både for de som sykler og går.

Vegdirektoratet måtte for øvrig godkjenne bruken av grønn hale i prosjektet. Sykkelprosjektet er finansiert av bompenger fra den såkalte Bymiljøpakken.

Hvem har vikeplikt her? Svaret vil kanskje overraske deg

Se video: Reklamen ble stoppet, fordi den var for drøy