I juni ble det kjent at regjeringen vil innføre moms på elbiler fra årsskiftet. Siden har det vært stille. Fra bilbransjens side ytres det nå stor skepsis til om det er realistisk å få dette på plass på så kort tid.
I juni ble det kjent at regjeringen vil innføre moms på elbiler fra årsskiftet. Siden har det vært stille. Fra bilbransjens side ytres det nå stor skepsis til om det er realistisk å få dette på plass på så kort tid.

– Usikkert om det blir moms på elbil nå

Planen var fra årsskiftet – da begynner det å haste.

Det har vært et tema i flere år allerede og før sommeren i år ble det klart at regjeringen vil innføre moms på elbil. Nærmere bestemt: På elbiler som koster over 500.000 kroner – og da på den delen av prisen som overstiger dette beløpet.

14. juni inviterte regjeringspartiene og SV til pressekonferanse, der dette ble lagt fram. Siden har det vært stille.

Nå hersker det stor usikkerhet i bilbransjen. Her mener flere aktører at det er rett og slett er urealistisk å kunne få til denne omleggingen på så kort varsel. Mange håper nå på en utsettelse, for eksempel frem til sommeren 2023.

– Mildt sagt knapp tid

Bransje-nettstedet BilNytt.no følger denne saken tett. Sjefredaktør Atle Falch Tuverud ser flere utfordringer hvis det skal være mulig å innføre moms om bare drøyt to måneder:

– Bransjen har sagt at de trenger mellom fire og seks måneder på å løse en innføring av elbilmoms, etter at teknisk løsning er vedtatt. Slik det ser ut nå så blir ikke innretningen av elbilmoms vedtatt før hele budsjettet er vedtatt. Det er senest 15. desember – og i år er det i tillegg ventet å bli harde tak.

– Det er mildt sagt knapp tid å få gjort alle endringer fra 15. desember til 1. januar, Derfor mener jeg også det er usikkert om moms kommer nå, sier Falch Tuverud.

Mente regjeringen gamblet med elbilpolitikken

Atle Falch Tuverud er sjefredaktør i BilNytt.no og følger norsk bilbransje tett. Han er usikker på om det kan bli moms på elbil allerede fra 1. januar 2023.
Atle Falch Tuverud er sjefredaktør i BilNytt.no og følger norsk bilbransje tett. Han er usikker på om det kan bli moms på elbil allerede fra 1. januar 2023.

– Bedre til å holde munn

– Dette skaper mye frustrasjon?

– Ja, og det vil jeg tro ikke bare gjelder bransjen. Jeg skjønner godt hvis folk flest blir overrasket over at situasjonen er slik. Ikke minst siden både regjeringen og SV er enige om innføringen og at dette ble klart kommunisert i juni. Men det er ikke vedtatt i Stortinget, og det er en rekke problemstillinger som ikke er besvart. Denne regjeringen er også bedre enn den forrige til å holde munn, og ikke røpe noe på forhånd. Det skaper usikkerhet og frustrasjon, sier Falch Tuverud.

Han peker på at det er en rekke utfordringer rundt hvordan innføring av moms rent teknisk skal løses. Opprinnelig var forslaget å innføre moms på alle elbiler, så gi en kontantstøtte til de som kjøpte bil under 500.000 kroner, slik at de slapp unna momsen. Men det gikk SV i mot. I mellomtiden har bilbransjen belyst en rekke problemstillinger rundt systemet som nå er foreslått, ikke minst i forhold til leasing.

De setter ned prisene for å møte innføringen av moms

Elbilene var i starten små og spesielle – og appellerte mest til de spesielt interesserte. Ved å frita dem for avgifter og også moms, ville norske politikere bidra til å sette fart på salget. Det kan vi trygt fastslå at de har lykkes med. Foto: NTB
Elbilene var i starten små og spesielle – og appellerte mest til de spesielt interesserte. Ved å frita dem for avgifter og også moms, ville norske politikere bidra til å sette fart på salget. Det kan vi trygt fastslå at de har lykkes med. Foto: NTB

Blir trumfet gjennom?

– Hva er din vurdering: Blir det moms fra årsskiftet?

– Det er veldig vanskelig å vite om dette blir trumfet gjennom, eller om man sier at momsen først blir innført i for eksempel mai eller juni. Det kan hjelpe bransjen og mange som venter tålmodig på sin nye bil, men det spørs om det er nybilkjøpere som blir prioritert i årets budsjett.

– Denne regjeringen ser ut til å være langt mer arrogant overfor bilbransjen enn tidligere. Men en viss forutsigbarhet mener jeg man likevel bør kunne kreve, avslutter Falch Tuverud.

– Kuer som rauter

I et intervju med BilNytt.no tidligere i år, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum at han ikke hadde noen prestisje knyttet til hvilken modell som velges for å innføre moms på elbil. Han understreket også at regjeringen ikke ønsker å øke avgiftene kraftig:

– Det er et mål at de ikke blir for høye. Bil er en stor investering, men vi må legge til rette for at kostnadene ikke blir for høye for den enkelte. Målet er at det skal være greit og trygt for en familie hvor mor er lærer og far er snekker å ha bil uten at det blir for dyrt. Vi er avhengig av bil i Norge, sa Slagsvold Vedum til BilNytt.no – og la til:

– Vi er glad i melkekuer, men det skal være kuer som rauter.

Volvo tar momsregningen for kundene

Trygve Slagsvold Vedum sier at regjeringens utgangspunkt er at kostnadene til å eie bil ikke skal bli for høye for den enkelte. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2.
Trygve Slagsvold Vedum sier at regjeringens utgangspunkt er at kostnadene til å eie bil ikke skal bli for høye for den enkelte. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2.

Frp: Uforutsigbart

Opposisjonspartiet FrP er ikke imponert over det som nå skjer rundt innføring av moms på elbil:

– FrP registrerer at SP/Ap- regjeringen og SV utgjør et politisk flertall for å gjøre kjøp av bil enda dyrere i Norge. Det er trist at det også her oppleves manglende forutsigbarhet for hva som skal være gjeldende rammebetingelser for neste år. Dette rammer både forbrukere og næringsvirksomhet, sier Morten Stordalen som er stortingsrepresentant for Frp og medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen.

Han legger til:

– FrP mener at drivstoffavgiftene burde vært fjernet men regjeringens bidrag var å heve avgiftene for 2022. Det samme var situasjonen for engangsavgiften. Regjeringens økning av avgiftene for ladbare biler var preget av uforutsigbarhet for både kunder og bilbransje. Når regjeringen for 2023 igjen velger å gjøre bilkjøp enda dyrere for befolkningen forventer FrP at Finansministeren rydder opp i det som oppleves som uforutsigbarhet.

Vil ikke droppe ladbare hybrider i Norge – ennå

Mercedes EQS SUV er siste nytt på elbilfronten. Med startpris godt over en million kroner, er dette også en bil som vil få et solid momspåslag.
Mercedes EQS SUV er siste nytt på elbilfronten. Med startpris godt over en million kroner, er dette også en bil som vil få et solid momspåslag.

Redusere bompengene

– Generelt: Er dere for eller mot moms på elbil?

– FrP prioriterer lavere bilavgifter og har foreslått for 2022 å fjerne drivstoffavgiftene grunnet de ekstreme prisene samt halvere vektkomponenten i engangsavgiften.

– Når SP/Ap- regjeringen, med SV på slep, velger å innføre moms på elbil, mener vi at inntektene uavkortet skal gå til å redusere bompengene slik at det kommer alle bilister til gode, avslutter Stordalen.

Full oversikt: Her er alle elbilene som blir dyrere

Video: Moms på elbil? Det er usolidarisk!